Prev Chapter Romans 4 Next Chapter Show all verses
1
Jadi
2oun
<3767>
apakah
1ti
<5101>
yang akan kita
 
 
katakan
3eroumen
<2046>
tentang
 
 
Abraham
4abraam
<11>
 
5ton
<3588>
bapa leluhur
6propatora
<3962>
kita
7hmwn
<2257>
menurut
8kata
<2596>
daging
9sarka
<4561>
2
Karena
2gar
<1063>
jika
1ei
<1487>
Abraham
3abraam
<11>
dibenarkan
6edikaiwyh
<1344>
melalui
4ex
<1537>
perbuatannya
5ergwn
<2041>
ia
 
 
mempunyai
7ecei
<2192>
alasan untuk

bermegah
8kauchma
<2745>
tetapi
9all
<235>
tidak
10ou
<3756>
di hadapan
11prov
<4314>
Allah
12yeon
<2316>
3
Sebab
2gar
<1063>
apa
1ti
<5101>
yang
3h
<3588>
dikatakan
5legei
<3004>
oleh
 
 
Kitab Suci
4grafh
<1124>
 
7de
<1161>
Abraham
8abraam
<11>
percaya
6episteusen
<4100>
kepada
9tw
<3588>
Tuhan
10yew
<2316>
dan
11kai
<2532>
Tuhan
 
 
memperhitungkan
12elogisyh
<3049>
hal itu
 
 
kepadanya
13autw
<846>
sebagai
14eiv
<1519>
kebenaran
15dikaiosunhn
<1343>
4
Kepada
 
 
orang yang
1tw
<3588>
 
2de
<1161>
bekerja
3ergazomenw
<2038>
 
4o
<3588>
upah
5misyov
<3408>
yang diberikan kepada mereka
 
 
bukanlah
6ou
<3756>
suatu
7logizetai 8kata
<3049> <2596>
hadiah
9carin
<5485>
melainkan
10alla
<235>
 
11kata
<2596>
hak
12ofeilhma
<3783>
mereka
 
 
5
 
1tw
<3588>
Dan
2de
<1161>
kepada yang
 
 
tidak
3mh
<3361>
bekerja
4ergazomenw
<2038>
tetapi
6de
<1161>
percaya
5pisteuonti
<4100>
kepada
7epi
<1909>
Allah
 
 
yang
8ton
<3588>
membenarkan
9dikaiounta
<1344>
 
10ton
<3588>
orang fasik
11asebh
<765>
 
13h
<3588>
iman
14pistiv
<4102>
mereka
15autou
<846>
diperhitungkan
12logizetai
<3049>
sebagai
16eiv
<1519>
suatu kebenaran
17dikaiosunhn
<1343>