Prev Chapter Deuteronomy 26 Next Chapter Show all verses
1
Ketika
1hyhw
<1961>
kamu
2yk
<3588>
memasuki
3awbt
<935>
 
4la
<413>
negeri
5Urah
<776>
yang
6rsa
<834>
TUHAN
7hwhy
<3068>
Allahmu
8Kyhla
<430>
telah
 
 
berikan
9Ntn
<5414>
kepadamu
10Kl
<0>
sebagai
 
 
milik pusaka
11hlxn
<5159>
dan
 
 
kamu
12htsryw
<3423>
telah
 
 
tinggal
13tbsyw
<3427>
di sana
14hb
<0>
2
Kamu harus
 
 
mengambil
1txqlw
<3947>
hasil sulung
2tysarm
<7225>
dari
4yrp 3lk
<6529> <3605>
tanahmu
5hmdah
<127>
yang
6rsa
<834>
kamu
 
 
kumpulkan
7aybt
<935>
dari
 
 
tanah
8Kuram
<776>
yang
9rsa
<834>
telah
 
 
TUHAN
10hwhy
<3068>
Allahmu
11Kyhla
<430>
berikan
12Ntn
<5414>
kepadamu
13Kl
<0>
Taruhlah
14tmvw
<7760>
ke dalam
 
 
keranjang
15anjb
<2935>
dan
 
 
pergilah
16tklhw
<1980>
ke
17la
<413>
tempat
18Mwqmh
<4725>
yang
19rsa
<834>
TUHAN
21hwhy
<3068>
Allahmu
22Kyhla
<430>
pilih
20rxby
<977>
untuk
 
 
menegakkan
23Nksl
<7931>
nama-Nya
24wms
<8034>
 
25Ms
<8033>
3
Temuilah
2la 1tabw
<413> <935>
imam
3Nhkh
<3548>
yang
4rsa
<834>
ada
5hyhy
<1961>
pada
 
 
saat
6Mymyb
<3117>
itu
7Mhh
<1992>
dan
 
 
katakan
8trmaw
<559>
kepadanya
9wyla
<413>
Aku
 
 
menyatakan
10ytdgh
<5046>
hari
11Mwyh
<3117>
ini kepada
 
 
TUHAN
12hwhyl
<3068>
Allahku
13Kyhla
<430>
bahwa
14yk
<3588>
aku telah
15ytab
<935>
memasuki
16la
<413>
negeri
17Urah
<776>
yang
18rsa
<834>
TUHAN
20hwhy
<3068>
janjikan
19ebsn
<7650>
kepada
 
 
nenek moyang
21wnytbal
<1>
kami untuk
 
 
memberikannya
22ttl
<5414>
kepada kami
23wnl
<0>
4
Kemudian
 
 
imam
2Nhkh
<3548>
akan
 
 
mengambil
1xqlw
<3947>
keranjang
3anjh
<2935>
itu dari
 
 
tanganmu
4Kdym
<3027>
dan
 
 
meletakkannya
5wxynhw
<3240>
di depan
6ynpl
<6440>
mazbah
7xbzm
<4196>
TUHAN
8hwhy
<3068>
Allahmu
9Kyhla
<430>
5
Di hadapan
3ynpl
<6440>
TUHAN
4hwhy
<3068>
Allahmu
5Kyhla
<430>
kamu harus
 
 
menjawab
1tynew
<6030>
dan
 
 
berkata
2trmaw
<559>
Nenek moyangku
8yba
<1>
adalah
 
 
orang Aram
6ymra
<761>
para
 
 
pengembara
7dba
<6>
Ia
 
 
pergi ke
9dryw
<3381>
Mesir
10hmyrum
<4714>
dan
 
 
tinggal
11rgyw
<1481>
di sana
12Ms
<8033>
sebagai
 
 
pendatang
13ytmb
<4462>
dengan jumlah yang
 
 
sedikit
14jem
<4592>
Namun
15yhyw
<1961>
di sana
16Ms
<8033>
ia menjadi
17ywgl
<1471>
besar
18lwdg
<1419>
kuat
19Mwue
<6099>
dan
 
 
banyak
20brw
<7227>
jumlahnya