Prev Chapter Deuteronomy 5 Next Chapter Show all verses
1
Musa
2hsm
<4872>
memanggil
1arqyw
<7121>
 
3la
<413>
seluruh
4lk
<3605>
orang
 
 
Israel
5larvy
<3478>
dan
 
 
berkata
6rmayw
<559>
kepada
7Mhla
<413>
mereka
 
 
Dengarlah
8ems
<8085>
hai orang
 
 
Israel
9larvy
<3478>
 
10ta
<853>
ketetapan
11Myqxh
<2706>
dan
12taw
<853>
peraturan
13Myjpsmh
<4941>
yang
14rsa
<834>
 
15ykna
<595>
kukatakan
16rbd
<1696>
kepadamu pada
17Mkynzab
<241>
hari ini
18Mwyh
<3117>
Pelajarilah
19Mtdmlw
<3925>
semuanya itu dan
20Mta
<853>
lakukanlah
21Mtrmsw
<8104>
dengan
 
 
setia
22Mtvel
<6213>
2
TUHAN
1hwhy
<3068>
Allah
2wnyhla
<430>
kita telah
 
 
membuat
3trk
<3772>
 
4wnme
<5973>
perjanjian
5tyrb
<1285>
dengan kita di
 
 
Horeb
6brxb
<2722>
3
TUHAN
5hwhy
<3068>
tidak
1al
<3808>
membuat
4trk
<3772>
 
6ta
<853>
perjanjian
7tyrbh
<1285>
ini
8tazh
<2063>
dengan
2ta
<854>
nenek moyang
3wnytba
<1>
kita
 
 
tetapi
9yk
<3588>
dengan
10wnta
<854>
kita
11wnxna
<587>
semua
15wnlk
<3605>
yang
12hla
<428>
hidup
16Myyx
<2416>
 
13hp
<6311>
hari ini
14Mwyh
<3117>
4
TUHAN
4hwhy
<3068>
 
2Mynpb 1Mynp
<6440> <6440>
berfirman
3rbd
<1696>
denganmu
5Mkme
<5973>
secara langsung di
 
 
gunung
6rhb
<2022>
itu dari
 
 
tengah-tengah
7Kwtm
<8432>
api
8sah
<784>
5
Ketika
 
 
aku
1ykna
<595>
berdiri
2dme
<5975>
di antara
3Nyb
<996>
TUHAN
4hwhy
<3068>
dan
5Mkynybw
<996>
 
6teb
<6256>
kamu
7awhh
<1931>
untuk
 
 
menjelaskan
8dyghl
<5046>
yang
10ta 9Mkl
<853> <0>
difirmankan
11rbd
<1697>
TUHAN
12hwhy
<3068>
kamu
13yk
<3588>
takut
14Mtary
<3372>
terhadap
15ynpm
<6440>
api
16sah
<784>
itu dan
 
 
tidak
17alw
<3808>
mau
 
 
naik
18Mtyle
<5927>
gunung
19rhb
<2022>
Dia
 
 
berfirman
20rmal
<559>
 
21o
<0>