Prev Chapter Colossians 3 Next Chapter Show all verses
1
Jika
1ei
<1487>
kamu telah
2oun
<3767>
dibangkitkan bersama
3sunhgeryhte
<4891>
 
4tw
<3588>
Kristus
5cristw
<5547>
carilah
8zhteite
<2212>
hal-hal
 
 
yang
6ta
<3588>
di atas
7anw
<507>
tempat
9ou
<3757>
 
10o
<3588>
Kristus
11cristov
<5547>
berada
12estin
<1510>
duduk
17kayhmenov
<2521>
di
13en
<1722>
sebelah kanan
14dexia
<1188>
 
15tou
<3588>
Allah
16yeou
<2316>
2
Pikirkanlah
3froneite
<5426>
hal-hal
 
 
yang
1ta
<3588>
di atas
2anw
<507>
bukan
4mh
<3361>
hal-hal
 
 
yang
5ta
<3588>
di
6epi
<1909>
 
7thv
<3588>
bumi
8ghv
<1093>
3
Sebab
2gar
<1063>
kamu sudah
 
 
mati
1apeyanete
<599>
dan
3kai
<2532>
 
4h
<3588>
hidupmu
5zwh
<2222>
 
6umwn
<5216>
tersembunyi
7kekruptai
<2928>
bersama
8sun
<4862>
 
9tw
<3588>
Kristus
10cristw
<5547>
dalam
11en
<1722>
 
12tw
<3588>
Allah
13yew
<2316>
4
Ketika
1otan
<3752>
 
2o
<3588>
Kristus
3cristov
<5547>
yang
5h
<3588>
adalah
 
 
hidupmu
6zwh
<2222>
menyatakan
4fanerwyh
<5319>
diri-Nya
 
 
kamu
10umeiv
<5210>
 
7hmwn 8tote
<2257> <5119>
juga
9kai
<2532>
akan
12autw
<846>
dinyatakan
13fanerwyhsesye
<5319>
dalam
14en
<1722>
kemuliaan
15doxh
<1391>
bersama-sama
11sun
<4862>
dengan Dia
 
 
5
Karena itu
2oun
<3767>
matikan
1nekrwsate
<3499>
sifat apa pun
 
 
yang
3ta
<3588>
berasal dari sifat
4melh 5ta 6epi 7thv
<3196> <3588> <1909> <3588>
duniawimu
8ghv
<1093>
yaitu
 
 
percabulan
9porneian
<4202>
kecemaran
10akayarsian
<167>
hawa nafsu
12epiyumian
<1939>
keinginan
11payov
<3806>
yang
 
 
jahat
13kakhn
<2556>
dan
14kai
<2532>
 
15thn
<3588>
keserakahan
16pleonexian
<4124>
yang
17htiv
<3748>
adalah
18estin
<1510>
penyembahan kepada berhala
19eidwlolatria
<1495>