Prev Chapter Joshua 3 Next Chapter
1
Yosua
2eswhy
<3091>
bangun
1Mksyw
<7925>
pagi-pagi
3rqbb
<1242>
lalu
 
 
ia
9awh
<1931>
dan
 
 
semua
10lkw
<3605>
orang
11ynb
<1121>
Israel
12larvy
<3478>
berangkat
4weoyw
<5265>
dari
 
 
Sitim
5Myjshm
<7851>
dan
 
 
sampai
6wabyw
<935>
ke
7de
<5704>
Sungai Yordan
8Ndryh
<3383>
Mereka
 
 
menginap
13wnlyw
<3885>
di sana
14Ms
<8033>
sebelum
15Mrj
<2962>
mereka
 
 
menyeberang
16wrbey
<5674>
2
 
1yhyw
<1961>
Setelah
2huqm
<7097>
tiga
3tsls
<7969>
hari
4Mymy
<3117>
berlalu
5wrbeyw
<5674>
para
 
 
pemimpin
6Myrjsh
<7860>
berjalan melewati
 
 
seluruh
7brqb
<7130>
perkemahan
8hnxmh
<4264>
3
dan
 
 
memerintah
1wwuyw
<6680>
 
2ta
<853>
bangsa
3Meh
<5971>
itu
 
 
katanya
4rmal
<559>
Jika kamu
 
 
melihat
5Mktwark
<7200>
 
6ta
<853>
Tabut
7Nwra
<727>
Perjanjian
8tyrb
<1285>
TUHAN
9hwhy
<3068>
Allahmu
10Mkyhla
<430>
yang
 
 
diangkat
13Myavn
<5375>
oleh para
 
 
imam
11Mynhkhw
<3548>
suku Lewi
12Mywlh
<3881>
 
14wta
<853>
kamu
15Mtaw
<859>
harus
 
 
meninggalkan
16weot
<5265>
tempat
17Mkmwqmm
<4725>
ini dan
 
 
mengikutinya
19wyrxa 18Mtklhw
<310> <1980>
4
Akan
 
 
tetapi
1Ka
<389>
 
3hyhy
<1961>
antara
4Mkynyb
<996>
kamu dan tabut itu harus ada

jarak
2qwxr
<7350>
kira-kira
5*wynybw {wnybw}
<996>
dua ribu
6Myplak
<505>
hasta
7hma
<520>
panjangnya
8hdmb
<4060>
Jangan
9la
<408>
mendekatinya
10wbrqt
<7126>
 
11wyla
<413>
supaya
12Neml
<4616>
kamu
13rsa
<834>
dapat
 
 
mengetahui
14wedt
<3045>
 
15ta
<853>
jalan
16Krdh
<1870>
yang
17rsa
<834>
harus kamu
 
 
tempuh
18wklt
<1980>
 
19hb
<0>
Sebab
20yk
<3588>
kamu
 
 
belum
21al
<3808>
pernah
 
 
melewati
22Mtrbe
<5674>
jalan
23Krdb
<1870>
itu
 
 
sebelumnya
25Mwsls 24lwmtm
<8032> <8543>
 
26o
<0>
5
Kemudian
 
 
Yosua
2eswhy
<3091>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
bangsa
4Meh
<5971>
itu
 
 
Kuduskanlah
5wsdqth
<6942>
dirimu
 
 
karena
6yk
<3588>
besok
7rxm
<4279>
TUHAN
9hwhy
<3068>
akan
 
 
melakukan
8hvey
<6213>
keajaiban-keajaiban
11twalpn
<6381>
di antara
10Mkbrqb
<7130>
kamu
 
 
6
Yosua
2eswhy
<3091>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
para
 
 
imam
4Mynhkh
<3548>
 
5rmal
<559>
Angkatlah
6wav
<5375>
 
7ta
<853>
Tabut
8Nwra
<727>
Perjanjian
9tyrbh
<1285>
dan menyeberanglah di
10wrbew
<5674>
depan
11ynpl
<6440>
bangsa
12Meh
<5971>
itu Mereka pun
 
 
mengangkat
13wavyw
<5375>
 
14ta
<853>
Tabut
15Nwra
<727>
Perjanjian
16tyrbh
<1285>
lalu
 
 
berjalan
17wklyw
<1980>
di
 
 
depan
18ynpl
<6440>
bangsa
19Meh
<5971>
itu
20o
<0>
7
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Yosua
4eswhy
<3091>
Pada
 
 
hari
5Mwyh
<3117>
ini
6hzh
<2088>
Aku akan
 
 
mulai
7lxa
<2490>
meninggikanmu di
8Kldg
<1431>
mata
9ynyeb
<5869>
seluruh
10lk
<3605>
orang
 
 
Israel
11larvy
<3478>
supaya
 
 
mereka
12rsa
<834>
mengetahui
13Nwedy
<3045>
bahwa
14yk
<3588>
seperti
15rsak
<834>
Aku
16ytyyh
<1961>
menyertai
17Me
<5973>
Musa
18hsm
<4872>
demikian juga Aku
19hyha
<1961>
menyertai
20Kme
<5973>
kamu
 
 
8
Kamu
1htaw
<859>
harus
 
 
memerintah
2hwut
<6680>
para
3ta
<853>
imam
4Mynhkh
<3548>
yang
 
 
mengangkat
5yavn
<5375>
Tabut
6Nwra
<727>
Perjanjian
7tyrbh
<1285>
itu
 
 
katakanlah
8rmal
<559>
Ketika kamu
 
 
sampai
9Mkabk
<935>
ke
10de
<5704>
tepi
11huq
<7097>
air
12ym
<4325>
Sungai Yordan
13Ndryh
<3383>
tetaplah
 
 
berdiri
15wdmet
<5975>
di
 
 
Sungai Yordan
14Ndryb
<3383>
itu
16P
<0>
9
Lalu
 
 
Yosua
2eswhy
<3091>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
orang
4ynb
<1121>
Israel
5larvy
<3478>
Kemarilah
7hnh 6wsg
<2008> <5066>
dan
 
 
dengarkanlah
8wemsw
<8085>
 
9ta
<853>
firman
10yrbd
<1697>
TUHAN
11hwhy
<3068>
Allahmu
12Mkyhla
<430>
10
Yosua
2eswhy
<3091>
berkata
1rmayw
<559>
lagi Dari
 
 
hal ini
3tazb
<2063>
kamu akan
 
 
mengetahui
4Nwedt
<3045>
bahwa
5yk
<3588>
Allah
6la
<410>
hidup
7yx
<2416>
di antara
8Mkbrqb
<7130>
kamu dan Ia
 
 
pasti
10syrwy 9srwhw
<3423> <3423> ==>
akan
 
 
mengusir
10syrwy 9srwhw
<== <3423> <3423>
 
12ta
<853>
orang-orang Kanaan
13ynenkh
<3669>
 
14taw
<853>
Het
15ytxh
<2850>
 
16taw
<853>
Hewi
17ywxh
<2340>
 
18taw
<853>
Feris
19yzrph
<6522>
 
20taw
<853>
Girgasi
21ysgrgh
<1622>
Amori
22yrmahw
<567>
dan
 
 
Yebus
23yowbyhw
<2983>
dari hadapanmu
11Mkynpm
<6440>
11
Sesungguhnya
1hnh
<2009>
Tabut
2Nwra
<727>
Perjanjian
3tyrbh
<1285>
Tuhan
4Nwda
<136>
semesta
5lk
<3605>
bumi
6Urah
<776>
menyeberang
7rbe
<5674>
di
 
 
depan
8Mkynpl
<6440>
kamu masuk ke
 
 
Sungai Yordan
9Ndryb
<3383>
12
Sekarang
1htew
<6258>
pilihlah
2wxq
<3947>
 
3Mkl
<0>
dua
4yns
<8147>
belas
5rve
<6240>
orang
6sya
<376>
dari
 
 
suku-suku
7yjbsm
<7626>
Israel
8larvy
<3478>
 
9sya
<376>
satu
10dxa
<259>
orang
11sya
<376>
dari
 
 
setiap
12dxa
<259>
suku
13jbsl
<7626>
13
Segera setelah
3twpk
<3709>
kaki
4ylgr
<7272>
para
 
 
imam
5Mynhkh
<3548>
yang
 
 
mengangkat
6yavn
<5375>
Tabut Perjanjian
7Nwra
<727>
TUHAN
8hwhy
<3068>
Tuhan
9Nwda
<136>
semesta
10lk
<3605>
bumi
11Urah
<776>
 
1hyhw
<1961>
berhenti
2xwnk
<5117>
di dalam
 
 
air
12ymb
<4325>
Sungai Yordan
13Ndryh
<3383>
maka
 
 
air
14ym
<4325>
Sungai Yordan
15Ndryh
<3383>
akan
 
 
terputus
16Nwtrky
<3772>
dan
 
 
air
17Mymh
<4325>
yang
 
 
mengalir turun
18Mydryh
<3381>
dari
 
 
atas
19hlemlm
<4605>
akan
 
 
berhenti
20wdmeyw
<5975>
menjadi
 
 
tumpukan
21dn
<5067>
 
22dxa
<259>
14
Ketika
1yhyw
<1961>
bangsa
3Meh
<5971>
itu
 
 
berangkat
2eonb
<5265>
dari
 
 
perkemahan
4Mhylham
<168>
mereka untuk
 
 
menyeberang
5rbel
<5674>
 
6ta
<853>
Sungai Yordan
7Ndryh
<3383>
para
 
 
imam
8Mynhkhw
<3548>
yang
 
 
mengangkat
9yavn
<5375>
Tabut
10Nwrah
<727>
Perjanjian
11tyrbh
<1285>
berjalan di
 
 
depan
12ynpl
<6440>
bangsa
13Meh
<5971>
itu
 
 
15
Segera sesudah para
 
 
pengangkat
2yavn
<5375>
tabut
3Nwrah
<727>
itu
 
 
sampai
1awbkw
<935>
ke dalam
4de
<5704>
Sungai Yordan
5Ndryh
<3383>
dan para
 
 
imam
7Mynhkh
<3548>
yang
 
 
mengangkat
8yavn
<5375>
tabut
9Nwrah
<727>
itu
 
 
mencelupkan
10wlbjn
<2881>
kakinya
6ylgrw
<7272>
di
 
 
tepi
11huqb
<7097>
air
12Mymh
<4325>
Sungai Yordan
13Ndryhw
<3383>
itu
 
 
meluap
14alm
<4390>
 
15le
<5921>
sepanjang
16lk
<3605>
tepinya
17wytwdg
<1415>
 
18lk
<3605>
selama
19ymy
<3117>
musim panen
20ryuq
<7105>
16
maka
 
 
air
2Mymh
<4325>
yang
 
 
turun
3Mydryh
<3381>
dari atas
4hlemlm
<4605>
berhenti mengalir
1wdmeyw
<5975>
Air yang turun dari atas itu
 
 
meninggi
5wmq
<6965>
menjadi
 
 
seperti
7dxa
<259>
bendungan
6dn
<5067>
sampai
9dam
<3966>
sejauh
8qxrh
<7368>
Adam
10*Mdam {Mdab}
<121>
kota
11ryeh
<5892>
 
12rsa
<834>
di sebelah
13dum
<6654>
Sartan
14Ntru
<6891>
Air yang
 
 
turun
15Mydryhw
<3381>
ke
16le
<5921>
Laut
17My
<3220>
Araba
18hbreh
<6160>
yaitu
 
 
Laut
19My
<3220>
Asin
20xlmh
<4417>
terputus
22wtrkn
<3772>
sama sekali
21wmt
<8552>
Lalu seluruh
 
 
bangsa
23Mehw
<5971>
itu
 
 
menyeberang
24wrbe
<5674>
menghadap
25dgn
<5048>
kota
 
 
Yerikho
26wxyry
<3405>
17
Para
 
 
imam
2Mynhkh
<3548>
yang
 
 
mengangkat
3yavn
<5375>
Tabut
4Nwrah
<727>
Perjanjian
5tyrb
<1285>
TUHAN
6hwhy
<3068>
berdiri
1wdmeyw
<5975>
di
 
 
tanah kering
7hbrxb
<2724>
di tengah-tengah
8Kwtb
<8432>
Sungai Yordan
9Ndryh
<3383>
sementara
10Nkh
<3559>
seluruh
11lkw
<3605>
orang
 
 
Israel
12larvy
<3478>
menyeberang
13Myrbe
<5674>
ke
 
 
tanah yang kering
14hbrxb
<2724>
sampai
15de
<5704>
seluruh
18lk
<3605>
bangsa
19ywgh
<1471>
itu
16rsa
<834>
selesai
17wmt
<8552>
menyeberangi
20rbel
<5674>
 
21ta
<853>
Sungai Yordan
22Ndryh
<3383>