Prev Chapter Genesis 28 Next Chapter Show all verses
1
Kemudian
1arqyw
<7121>
Ishak
2qxuy
<3327>
memanggil
3la
<413>
Yakub
4bqey
<3290>
memberkatinya
5Krbyw
<1288>
dan
6wta
<853>
memerintahkannya
7whwuyw
<6680>
Kamu
9wl 8rmayw
<0> <559>
tidak
10al
<3808>
boleh
 
 
mengambil
11xqt
<3947>
istri
12hsa
<802>
dari antara
 
 
anak perempuan
13twnbm
<1323>
Kanaan
14Nenk
<3667>
2
Bersiaplah
1Mwq
<6965>
dan
 
 
pergilah
2Kl
<1980>
ke
3hndp
<0>
Padan-Aram
4Mra
<6307>
ke
 
 
rumah
5htyb
<1004>
Betuel
6lawtb
<1328>
ayah
7yba
<1>
dari
 
 
ibumu
8Kma
<517>
Dari
10Kl
<0>
sana
11Msm
<8033>
ambillah
9xqw
<3947>
seorang
 
 
istri
12hsa
<802>
bagimu yaitu salah seorang
 
 
anak perempuan
13twnbm
<1323>
Laban
14Nbl
<3837>
saudara
15yxa
<251>
ibumu
16Kma
<517>
3
Kiranya
 
 
Allah
1law
<410>
Yang Mahakuasa
2yds
<7706>
memberkatimu
3Krby
<1288>
 
4Kta
<853>
membuatmu beranak cucu
5Krpyw
<6509>
dan
 
 
melipatgandakanmu
6Kbryw
<7235>
sehingga kamu
 
 
menjadi
7tyyhw
<1961>
bangsa
9Myme
<5971>
yang besar
8lhql
<6951>
4
Kiranya Dia
 
 
memberikan
1Ntyw
<5414>
 
3ta 2Kl
<853> <0>
berkat
4tkrb
<1293>
Abraham
5Mhrba
<85>
kepadamu dan kepada
6Kl
<0>
keturunanmu
7Kerzlw
<2233>
supaya kamu dapat
8Kta
<854>
memiliki
9Ktsrl
<3423>
 
10ta
<853>
tanah
11Ura
<776>
yang kautinggali sementara ini
12Kyrgm
<4033>
yang
13rsa
<834>
diberikan
14Ntn
<5414>
Allah
15Myhla
<430>
kepada
 
 
Abraham
16Mhrbal
<85>
5
Kemudian
1xlsyw
<7971>
Ishak
2qxuy
<3327>
melepas kepergian
3ta
<853>
Yakub
4bqey
<3290>
dan dia
 
 
berangkat
5Klyw
<1980>
ke
6hndp
<0>
Padan-Aram
7Mra
<6307>
kepada
8la
<413>
Laban
9Nbl
<3837>
anak
10Nb
<1121>
Betuel
11lawtb
<1328>
orang Aram
12ymrah
<761>
itu yang adalah
 
 
saudara
13yxa
<251>
Ribka
14hqbr
<7259>
ibu
15Ma
<517>
Yakub
16bqey
<3290>
dan
 
 
Esau
17wvew
<6215>