Prev Chapter Genesis 3 Next Chapter Show all verses
1
Ular
1sxnhw
<5175>
adalah
2hyh
<1961>
yang
 
 
paling licik
3Mwre
<6175>
dari
 
 
segala
4lkm
<3605>
binatang
5tyx
<2416>
di
 
 
padang
6hdvh
<7704>
yang
7rsa
<834>
telah
 
 
dijadikan
8hve
<6213>
oleh
 
 
TUHAN
9hwhy
<3068>
Allah
10Myhla
<430>
Dia
 
 
berkata
11rmayw
<559>
kepada
12la
<413>
perempuan
13hsah
<802>
itu
 
 
Apakah
14Pa
<637>
Allah
17Myhla
<430>
benar-benar
15yk
<3588>
berfirman
16rma
<559>
Kamu
 
 
tidak boleh
18al
<3808>
makan
19wlkat
<398>
dari
 
 
pohon
21Ue
<6086>
mana pun
20lkm
<3605>
di
 
 
taman
22Ngh
<1588>
ini
 
 
2
Perempuan
2hsah
<802>
itu
 
 
berkata
1rmatw
<559>
kepada
3la
<413>
ular
4sxnh
<5175>
Kami boleh makan
 
 
buah
5yrpm
<6529>
dari
 
 
pohon-pohon
6Ue
<6086>
dalam
 
 
taman
7Ngh
<1588>
 
8lkan
<398>
3
tetapi dari
 
 
buah
1yrpmw
<6529>
pohon
2Ueh
<6086>
yang
3rsa
<834>
ada di
 
 
tengah
4Kwtb
<8432>
taman
5Ngh
<1588>
Allah
7Myhla
<430>
telah
 
 
berfirman
6rma
<559>
Kamu
 
 
tidak
8al
<3808>
boleh
 
 
memakannya
9wlkat
<398>
kamu juga
10wnmm
<4480>
tidak
11alw
<3808>
boleh
 
 
menyentuhnya
12wegt
<5060>
 
13wb
<0>
jangan
14Np
<6435>
sampai kamu
 
 
mati
15Nwtmt
<4191>
4
Namun
 
 
ular
2sxnh
<5175>
itu
 
 
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
perempuan
4hsah
<802>
itu Kamu sama sekali
 
 
tidak
5al
<3808>
akan
6twm
<4191>
mati
7Nwtmt
<4191>
5
sebab
1yk
<3588>
Allah
3Myhla
<430>
tahu
2edy
<3045>
bahwa
4yk
<3588>
pada
 
 
hari
5Mwyb
<3117>
kamu
 
 
memakannya
6Mklka
<398>
matamu
9Mkynye
<5869>
akan
7wnmm
<4480>
terbuka
8wxqpnw
<6491>
dan kamu akan
 
 
menjadi
10Mtyyhw
<1961>
seperti
 
 
Allah
11Myhlak
<430>
tahu
12yedy
<3045>
yang
 
 
baik
13bwj
<2896>
dan yang
 
 
jahat
14erw
<7451>