Prev Chapter 2 Samuel 18 Next Chapter Show all verses
1
Daud
2dwd
<1732>
menghitung
1dqpyw
<6485>
seluruh barisan
3ta
<853>
tentara
4Meh
<5971>
yang
5rsa
<834>
menyertainya
6wta
<854>
Lalu dia
 
 
mengangkat
7Mvyw
<7760>
 
8Mhyle
<5921>
kepala
9yrv
<8269>
pasukan
 
 
seribu
10Mypla
<505>
dan
 
 
kepala
11yrvw
<8269>
pasukan
 
 
seratus
12twam
<3967>
atas mereka
 
 
2
Kemudian
1xlsyw
<7971>
Daud
2dwd
<1732>
melepas
3ta
<853>
tentaranya
4Meh
<5971>
sepertiga
5tyslsh
<7992>
di
 
 
bawah
6dyb
<3027>
perintah
 
 
Yoab
7bawy
<3097>
sepertiga
8tyslshw
<7992>
di
 
 
bawah
9dyb
<3027>
perintah
 
 
Abisai
10ysyba
<52>
anak
11Nb
<1121>
Zeruya
12hywru
<6870>
adik
13yxa
<251>
Yoab
14bawy
<3097>
dan
 
 
sepertiga
15tslshw
<7992>
lagi di
 
 
bawah
16dyb
<3027>
perintah
 
 
Itai
17yta
<863>
orang Gat
18ytgh
<1663>
Raja
20Klmh
<4428>
berkata
19rmayw o
<559>
kepada
21la
<413>
rakyat
22Meh
<5971>
Aku
 
 
juga
25Mg
<1571>
akan
 
 
maju
23auy
<3318>
berperang
24aua
<3318>
 
26yna
<589>
bersamamu
27Mkme
<5973>
3
Namun
 
 
orang-orang
2Meh
<5971>
itu
 
 
menjawab
1rmayw
<559>
Engkau
 
 
jangan
3al
<3808>
maju
4aut
<3318>
sebab
5yk
<3588>
apabila
6Ma
<518>
kami
 
 
terpaksa melarikan diri
8ownn 7on
<5127> <5127>
mereka
 
 
tidak
9al
<3808>
akan
 
 
memberi perhatian
12bl 10wmyvy
<3820> <7760>
kepada
11wnyla
<413>
kami
 
 
Sekalipun
13Maw
<518>
setengah
15wnyux
<2677>
dari kami
 
 
mati
14wtmy
<4191>
mereka
 
 
tidak
16al
<3808>
akan
 
 
memberi perhatian
19bl 17wmyvy
<3820> <7760>
kepada
18wnyla
<413>
kami Akan
 
 
tetapi
20yk
<3588>
engkau
 
 
sekarang
21hte
<6258>
sama
22wnmk
<3644> ==>
harganya
 
 
dengan
22wnmk
<== <3644>
sepuluh
23hrve
<6235>
ribu
24Mypla
<505>
dari kami
 
 
Karena itu
25htew
<6258>
lebih baik
26bwj
<2896>
bagimu untuk
 
 
membantu
31*rwzel {ryzel}
<5826>
dari
29wnl 28hyht 27yk
<0> <1961> <3588>
kota
30ryem
<5892>
 
32o
<0>
4
Raja
3Klmh
<4428>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
2Mhyla
<413>
mereka Apa pun
 
 
yang
4rsa
<834>
baik
5bjyy
<3190>
dalam
 
 
pandanganmu
6Mkynyeb
<5869>
aku akan
 
 
lakukan
7hvea
<6213>
Lalu
 
 
raja
9Klmh
<4428>
berdiri
8dmeyw
<5975>
di
10la
<413>
sisi
11dy
<3027>
pintu gerbang
12resh
<8179>
sementara
13lkw
<3605>
tentara
14Meh
<5971>
berjalan
15wauy
<3381>
beratus-ratus
16twaml
<3967>
dan
 
 
beribu-ribu
17Myplalw
<505>
5
Raja
2Klmh
<4428>
memberi perintah
1wuyw
<6680>
kepada
3ta
<853>
Yoab
4bawy
<3097>
kepada
5taw
<853>
Abisai
6ysyba
<52>
dan
 
 
kepada
7taw
<853>
Itai
8yta
<863>
katanya
9rmal
<559>
Bersikaplah lemah
 
 
lembut
10jal
<328>
kepada
 
 
Absalom
13Mwlsbal
<53>
 
11yl
<0>
anak muda
12renl
<5288>
itu
 
 
Seluruh
14lkw
<3605>
tentara
15Meh
<5971>
mendengarkan
16wems
<8085>
ketika
 
 
raja
18Klmh
<4428>
memerintahkan
17twub
<6680>
hal itu
 
 
kepada
19ta
<853>
semua
20lk
<3605>
kepala
21Myrvh
<8269>
pasukan
 
 
mengenai
22le
<5921>
 
23rbd
<1697>
Absalom
24Mwlsba
<53>