Prev Chapter 2 Samuel 8 Next Chapter Show all verses
1
 
1yhyw
<1961>
Sesudah
2yrxa
<310>
itu
3Nk
<3651>
Daud
5dwd
<1732>
mengalahkan
4Kyw
<5221>
 
6ta
<853>
orang Filistin
7Mytslp
<6430>
dan
 
 
menaklukkan
8Meynkyw
<3665>
mereka Kemudian
 
 
Daud
10dwd
<1732>
merebut
9xqyw
<3947>
 
12gtm 11ta
<0> <853>
ibu kota
13hmah
<4965>
dari
 
 
tangan
14dym
<3027>
orang Filistin
15Mytslp
<6430>
2
Dia juga
 
 
mengalahkan
1Kyw
<5221>
orang
2ta
<853>
Moab
3bawm
<4124>
dan menyuruh mereka
 
 
berbaring
6bksh
<7901>
di
7Mtwa
<853>
tanah
8hura
<776>
untuk
 
 
mengukur
4Mddmyw
<4058>
mereka dengan
 
 
tali
5lbxb
<2256>
pengukur
 
 
Diukurnya
9ddmyw
<4058>
dua kali
10yns
<8147>
tali
11Mylbx
<2256>
untuk
 
 
membunuh
12tymhl
<4191>
dan satu
 
 
tali
14lbxh
<2256>
penuh
13almw
<4393>
untuk
 
 
membiarkan
15twyxhl
<2421> ==>
mereka
 
 
hidup
15twyxhl
<== <2421>
Kemudian orang-orang
 
 
Moab
17bawm
<4124>
takluk
19Mydbel 16yhtw
<5650> <1961>
kepada
 
 
Daud
18dwdl
<1732>
dan harus
 
 
mempersembahkan
20yavn
<5375>
upeti
21hxnm
<4503>
3
Lalu
 
 
Daud
2dwd
<1732>
mengalahkan
1Kyw
<5221>
 
3ta
<853>
Hadadezer
4rzeddh
<1909>
anak
5Nb
<1121>
Rehob
6bxr
<7340>
raja
7Klm
<4428>
Zoba
8hbwu
<6678>
ketika dia
 
 
maju
9wtklb
<1980>
untuk
 
 
memulihkan
10byshl
<7725>
kekuasaannya
11wdy
<3027>
di
 
 
Sungai
12rhnb
<5104>
Efrat
13trp {zz}
<0>
4
Daud
2dwd
<1732>
menangkap
1dklyw
<3920>
darinya
3wnmm
<4480>
1.700
6twam 5ebsw 4Pla
<3967> <7651> <505>
orang
 
 
pasukan berkuda
7Mysrp
<6571>
dan
 
 
20.000
9Pla 8Myrvew
<505> <6242>
orang
10sya
<376>
pasukan berjalan kaki
11ylgr
<7273>
Setelah itu
 
 
Daud
13dwd
<1732>
memotong urat keting
12rqeyw
<6131>
dari
14ta
<853>
semua
15lk
<3605>
kuda kereta
16bkrh
<7393>
dan
 
 
menyisakan
17rtwyw
<3498>
seratus
19ham
<3967>
kereta perang
20bkr
<7393>
dari antaranya
18wnmm
<4480>
5
Lalu orang
 
 
Aram
2Mra
<758>
dari
 
 
Damsyik
3qvmd
<1834>
datang
1abtw
<935>
untuk
 
 
menolong
4rzel
<5826>
Hadadezer
5rzeddhl
<1909>
raja
6Klm
<4428>
Zoba
7hbwu
<6678>
dan
 
 
Daud
9dwd
<1732>
menewaskan
8Kyw
<5221>
22.000
13Pla 12Mynsw 11Myrve
<505> <8147> <6242>
orang
14sya
<376>
dari antara orang
 
 
Aram
10Mrab
<758>
itu