Prev Chapter 2 Kings 7 Next Chapter Show all verses
1
Lalu
 
 
Elisa
2esyla
<477>
berkata
1rmayw
<559>
Dengarlah
3wems
<8085>
firman
4rbd
<1697>
TUHAN
5hwhy
<3068>
Inilah
6hk
<3541>
firman
7rma
<559>
TUHAN
8hwhy
<3068>
Besok
10rxm
<4279>
pada
 
 
waktu
9tek
<6256>
seperti sekarang
 
 
sesukat
11hao
<5429>
tepung terbaik
12tlo
<5560>
berharga
 
 
sesyikal
13lqsb
<8255>
dan
 
 
sesukat
14Mytaow
<5429>
jelai
15Myrev
<8184>
akan berharga
 
 
sesyikal
16lqsb
<8255>
di
 
 
pintu gerbang
17resb
<8179>
Samaria
18Nwrms
<8111>
2
Namun
 
 
perwira
2sylsh
<7991>
yang
3rsa
<834>
menjadi ajudan
5Nesn
<8172>
dalam
6le
<5921>
kekuasaan
7wdy
<3027>
raja
4Klml
<4428>
menjawab
1Neyw
<6030>
kepada
8ta
<853>
abdi
9sya
<376>
Allah
10Myhlah
<430>
 
11rmayw
<559>
Sekalipun
12hnh
<2009>
TUHAN
13hwhy
<3068>
membuat
14hve
<6213>
tingkap-tingkap
15twbra
<699>
di
 
 
langit
16Mymsb
<8064>
akankah
 
 
hal
18rbdh
<1697>
itu
19hzh
<2088>
terjadi
17hyhyh
<1961>
Elisa
 
 
menjawab
20rmayw
<559>
Ketahuilah
21hknh
<2005>
kamu akan
 
 
melihatnya
22har
<7200>
dengan
 
 
matamu
23Kynyeb
<5869>
sendiri tetapi kamu
 
 
tidak
25al
<3808>
akan
 
 
makan
26lkat
<398>
dari sana
24Msmw
<8033>
 
27o
<0>
3
Ada
 
 
empat
1hebraw
<702>
orang
2Mysna
<376>
 
3wyh
<1961>
berpenyakit kusta
4Myerum
<6879>
di
 
 
pintu gerbang
6resh 5xtp
<8179> <6607>
Seseorang
8sya
<376>
berkata
7wrmayw
<559>
kepada
9la
<413>
yang lain
10wher
<7453>
Mengapa
11hm
<4100>
kita
12wnxna
<587>
duduk-duduk
 
 
di
13Mybsy
<3427>
sini
14hp
<6311>
sampai
15de
<5704>
mati
16wntm
<4191>
4
Jika
1Ma
<518>
kita
 
 
berkata
2wnrma
<559>
Kita akan
 
 
masuk
3awbn
<935>
ke
 
 
kota
4ryeh
<5892>
sementara ada
 
 
kelaparan
5berhw
<7458>
di
 
 
kota
6ryeb
<5892>
kita akan
 
 
mati
7wntmw
<4191>
di
 
 
sana
8Ms
<8033>
Namun
 
 
jika
9Maw
<518>
kita
 
 
tinggal
10wnbsy
<3427>
di
 
 
sini
11hp
<6311>
kita juga akan
 
 
mati
12wntmw
<4191>
Sekarang
13htew
<6258>
mari
14wkl
<1980>
kita menyeberang
15hlpnw
<5307>
ke
16la
<413>
perkemahan
17hnxm
<4264>
tentara
 
 
Aram
18Mra
<758>
Jika
19Ma
<518>
mereka membiarkan kita
 
 
hidup
20wnyxy
<2421>
kita akan
 
 
hidup
21hyxn
<2421>
tetapi
 
 
jika
22Maw
<518>
mereka
 
 
membunuh
23wntymy
<4191>
kita maka kita akan
 
 
mati
24wntmw
<4191>
5
Lalu mereka
 
 
bangkit
1wmwqyw
<6965>
pada waktu
 
 
senja
2Psnb
<5399>
untuk
 
 
masuk
3awbl
<935>
ke
4la
<413>
perkemahan
5hnxm
<4264>
orang
 
 
Aram
6Mra
<758>
Saat mereka
 
 
sampai
7wabyw
<935>
di
8de
<5704>
pinggir
9huq
<7097>
perkemahan
10hnxm
<4264>
orang
 
 
Aram
11Mra
<758>
itu
 
 
ternyata
12hnhw
<2009>
tidak ada
13Nya
<369>
orang
15sya
<376>
di sana
14Ms
<8033>