Prev Chapter 2 Chronicles 19 Next Chapter Show all verses
1
Yosafat
2jpswhy
<3092>
raja
3Klm
<4428>
Yehuda
4hdwhy
<3063>
pulang
1bsyw
<7725>
dengan
 
 
selamat
7Mwlsb
<7965>
ke
5la
<413>
istananya
6wtyb
<1004>
di
 
 
Yerusalem
8Mlswryl
<3389>
2
Lalu
3wynp 2la
<6440> <413>
Yehu
4awhy
<3058>
anak
5Nb
<1121>
Hanani
6ynnx
<2607>
si
 
 
pelihat
7hzxh
<2374>
itu
 
 
pergi
1auyw
<3318>
menemui
9la
<413>
Raja
10Klmh
<4428>
Yosafat
11jpswhy
<3092>
dan
 
 
berkata
8rmayw
<559>
kepadanya Haruskah engkau
 
 
menolong
13rzel
<5826>
orang fasik
12esrlh
<7563>
yang
 
 
membenci
14yanvlw
<8130>
TUHAN
15hwhy
<3068>
dan
 
 
bersahabat
16bhat
<157>
dengan mereka yang membenci Allah

Karena
18Kyle
<5921>
hal itu
17tazbw
<2063>
TUHAN
21hwhy
<3068>
murka
19Puq
<7110>
terhadap
20ynplm
<6440>
engkau
 
 
3
Akan
 
 
tetapi
1lba
<61>
hal-hal
2Myrbd
<1697>
yang
 
 
baik
3Mybwj
<2896>
masih Dia
 
 
dapati
4waumn
<4672>
pada
5Kme
<5973>
dirimu
 
 
karena
6yk
<3588>
engkau
 
 
menyingkirkan
7treb
<1197>
patung-patung Dewi Asyera
8twrsah
<842>
dari
9Nm
<4480>
tanah
10Urah
<776>
ini dan
 
 
menetapkan
11twnykhw
<3559>
hatimu
12Kbbl
<3824>
untuk
 
 
mencari
13srdl
<1875>
Allah
14Myhlah
<430>
4
Yosafat
2jpswhy
<3092>
tinggal
1bsyw
<3427>
di
 
 
Yerusalem
3Mlswryb
<3389>
Dia
4bsyw o
<7725>
pergi
5auyw
<3318>
ke tengah-tengah
 
 
rakyatnya
6Meb
<5971>
dari
7rabm
<0>
Bersyeba
8ebs
<884>
sampai
9de
<5704>
pegunungan
10rh
<2022>
Efraim
11Myrpa
<669>
sambil menyuruh rakyat

berbalik
12Mbysyw
<7725>
kepada
13la
<413>
TUHAN
14hwhy
<3068>
Allah
15yhla
<430>
nenek moyang
16Mhytwba
<1>
mereka
 
 
5
Dia
 
 
mengangkat
1dmeyw
<5975>
hakim-hakim
2Myjps
<8199>
di
 
 
tanah
3Urab
<776>
itu yaitu di
4lkb
<3605>
kota-kota
5yre
<5892>
Yehuda
6hdwhy
<3063>
yang
 
 
berkubu
7twrubh
<1219>
dari
 
 
kota
8ryel
<5892>
ke
 
 
kota
9ryew
<5892>