Prev Chapter 2 Chronicles 25 Next Chapter Show all verses
1
Amazia
6whyuma
<558>
berusia
1Nb
<1121>
25
3smxw 2Myrve
<2568> <6242>
tahun
4hns
<8141>
saat dia
 
 
menjadi raja
5Klm
<4427>
Dia
 
 
memerintah
10Klm
<4427>
di
 
 
Yerusalem
11Mlswryb
<3389>
selama
 
 
29
8estw 7Myrvew
<8672> <6242>
tahun
9hns
<8141>
Nama
12Msw
<8034>
ibunya
13wma
<517>
adalah
 
 
Yoadan
14Ndewhy
<3086>
dari
 
 
Yerusalem
15Mylswrym
<3389>
2
Dia
 
 
melakukan
1veyw
<6213>
apa yang benar
2rsyh
<3477>
di
 
 
mata
3ynyeb
<5869>
TUHAN
4hwhy
<3068>
tetapi
5qr
<7535>
tidak
6al
<3808>
sepenuh
8Mls
<8003>
hati
7bblb
<3824>
3
Sesudah
1yhyw
<1961>
 
3hqzx 2rsak
<2388> <834>
kerajaan
4hklmmh
<4467>
itu menjadi kukuh
 
 
di
5wyle
<5921>
tangannya dia
 
 
membunuh
6grhyw
<2026>
 
7ta
<853>
pegawai-pegawainya
8wydbe
<5650>
yang telah
 
 
membunuh
9Mykmh
<5221>
 
10ta
<853>
raja
11Klmh
<4428>
yaitu
 
 
ayahnya
12wyba
<1>
4
Namun dia
 
 
tidak
3al
<3808>
membunuh
4tymh
<4191>
 
1taw
<853>
anak-anak
2Mhynb
<1121>
mereka
 
 
melainkan
5yk
<3588>
bertindak sesuai dengan apa yang
 
 
tertulis
6bwtkk
<3789>
dalam
 
 
Taurat
7hrwtb
<8451>
yaitu
 
 
kitab
8rpob
<5612>
Musa
9hsm
<4872>
tempat
10rsa
<834>
TUHAN
12hwhy
<3068>
memberi perintah
11hwu
<6680>
yang
 
 
berbunyi
13rmal
<559>
Ayah
16twba
<1>
tidak
14al
<3808>
boleh
 
 
dihukum mati
15wtwmy
<4191>
karena
17le
<5921>
anaknya
18Mynb
<1121>
dan
 
 
anak
19Mynbw
<1121>
tidak
20al
<3808>
boleh
 
 
dihukum mati
21wtwmy
<4191>
karena
22le
<5921>
ayahnya
23twba
<1>
 
24yk
<3588>
Setiap
25sya
<376>
orang harus
 
 
mati
27wtwmy
<4191>
karena
 
 
dosanya
26wajxb
<2399>
sendiri
28P
<0>
5
Amazia
2whyuma
<558>
mengumpulkan
1Ubqyw
<6908>
orang
3ta
<853>
Yehuda
4hdwhy
<3063>
dan menyuruh mereka
 
 
berdiri
5Mdymeyw
<5975>
menurut
 
 
kaum
6tybl
<1004>
keluarga
7twba
<1>
mereka di bawah
 
 
pemimpin pasukan
8yrvl
<8269>
seribu
9Myplah
<505>
dan
 
 
pemimpin pasukan
10yrvlw
<8269>
seratus
11twamh
<3967>
Dari
 
 
seluruh
12lkl
<3605>
Yehuda
13hdwhy
<3063>
dan
 
 
Benyamin
14Nmynbw
<1144>
dia
 
 
menghitung
15Mdqpyw
<6485>
mereka yang
 
 
berumur
16Nbml
<1121>
dua puluh
17Myrve
<6242>
tahun
18hns
<8141>
ke atas
19hlemw
<4605>
dan
 
 
mendapati
20Maumyw
<4672>
300.000
23Pla 22twam 21sls
<505> <3967> <7969>
orang pilihan
24rwxb
<970>
yang siap
 
 
berperang
26abu 25auwy
<6635> <3318>
dan mampu
 
 
menggunakan
27zxa
<270>
tombak
28xmr
<7420>
dan
 
 
perisai
29hnuw
<6793>