Prev Chapter Nehemiah 4 Next Chapter Show all verses
1
Ketika
1yhyw
<1961>
Sanbalat
4jlbno
<5571>
 
2rsak
<834>
mendengar
3ems
<8085>
bahwa
5yk
<3588>
kami
6wnxna
<587>
membangun
7Mynwb
<1129>
 
8ta
<853>
tembok
9hmwxh
<2346>
dia
 
 
sangat
10rxyw
<2734>
 
11wl
<0>
marah
12oekyw
<3707>
dan
13hbrh
<7235>
sakit hati Dia
 
 
mengejek
14gelyw
<3932>
 
15le
<5921>
orang-orang Yahudi
16Mydwhyh
<3064>
2
Sanbalat
 
 
berkata
1rmayw
<559>
di hadapan
2ynpl
<6440>
saudara-saudaranya
3wyxa
<251>
dan
 
 
tentara
4lyxw
<2426>
Samaria
5Nwrms
<8111>
 
6rmayw
<559>
Apa
7hm
<4100>
yang
 
 
dilakukan
10Myve
<6213>
oleh
 
 
orang-orang Yahudi
8Mydwhyh
<3064>
yang
 
 
lemah
9Myllmah
<537>
ini Apa mereka akan
 
 
memperkuat diri
11wbzeyh
<5800>
mereka sendiri Apa
 
 
mereka
12Mhl
<1992>
akan
 
 
mempersembahkan kurban
13wxbzyh
<2076>
Apa mereka akan
 
 
menyelesaikannya
14wlkyh
<3615>
dalam
 
 
sehari
15Mwyb
<3117>
Apa mereka akan
 
 
membangun kembali
16wyxyh
<2421>
 
17ta
<853>
batu-batu
18Mynbah
<68>
dari
 
 
timbunan
19twmrem
<6194>
batu
20rpeh
<6083>
yang
21hmhw
<1992>
terbakar
22twpwrv
<8313>
3
Tobia
1hybwjw
<2900>
orang Amon
2ynmeh
<5984>
itu yang berada
 
 
di sampingnya
3wlua
<681>
berkata
4rmayw
<559>
Walaupun
5Mg
<1571>
 
6rsa
<834>
mereka
7Mh
<1992>
sedang
 
 
membangun
8Mynwb
<1129>
jika
9Ma
<518>
seekor
 
 
rubah
11lews
<7776>
memanjat
10hley
<5927>
dan menerobosnya ia akan

merobohkan
12Urpw
<6555>
tembok
13tmwx
<2346>
batu
14Mhynba
<68>
mereka
15P
<0>
4
Ya
 
 
Allah
2wnyhla
<430>
kami
 
 
dengarlah
1ems
<8085>
bagaimana
3yk
<3588>
kami sudah
4wnyyh
<1961>
dihina
5hzwb
<939>
Kembalikanlah
6bshw
<7725>
hinaan
7Mtprx
<2781>
mereka
 
 
ke atas
8la
<413>
kepala
9Msar
<7218>
mereka sendiri dan
 
 
serahkanlah
10Mntw
<5414>
mereka sebagai
 
 
barang rampasan
11hzbl
<961>
di
 
 
tanah
12Urab
<776>
tempat
 
 
tawanan
13hybs
<7633>
5
Jangan
1law
<408>
menutupi
2okt
<3680>
 
3le
<5921>
kesalahan
4Mnwe
<5771>
mereka dan
 
 
jangan
7la
<408>
biarkan
 
 
dosa
5Mtajxw
<2403>
mereka
8hxmt
<4229>
dihapus di
 
 
hadapan-Mu
6Kynplm
<6440>
karena
9yk
<3588>
mereka telah
 
 
menyakiti hati-Mu
10woyekh
<3707>
di
 
 
hadapan
11dgnl
<5048>
orang-orang yang
 
 
membangun
12Mynwbh
<1129>