Prev Chapter Job 40 Next Chapter Show all verses
1
Lalu
 
 
Tuhan
2hwhy
<3068>
menjawab
1Neyw
<6030>
 
3ta
<853>
Ayub
4bwya
<347>
kata-Nya
5rmayw
<559>
2
Apakah si
 
 
pembantah
4rwoy
<3250>
akan
 
 
berdebat
1brh
<7378>
dengan
2Me
<5973>
Yang Mahakuasa
3yds
<7706>
Biarlah dia yang
 
 
menegur
5xykwm
<3198>
Allah
6hwla
<433>
menjawabnya
7hnney
<6030>
 
8P
<0>
3
Ayub
2bwya
<347>
pun
 
 
menjawab
1Neyw
<6030>
 
3ta
<853>
TUHAN
4hwhy
<3068>
katanya
5rmayw
<559>
4
Sesungguhnya
1Nh
<2005>
aku ini
 
 
tidak berarti
2ytlq
<7043>
bagaimana
3hm
<4100>
aku
 
 
dapat menjawab-Mu
4Kbysa
<7725>
Aku
 
 
menaruh
6ytmv
<7760>
tanganku
5ydy
<3027>
pada
7wml
<3926>
mulutku
8yp
<6310>
5
Aku sudah
 
 
berbicara
2ytrbd
<1696>
satu
1txa
<259>
kali tetapi aku
 
 
tidak
3alw
<3808>
dapat
 
 
menjawab
4hnea
<6030>
bahkan
 
 
dua
5Mytsw
<8147>
kali dan
 
 
tidak
6alw
<3808>
akan
7Pyowa
<3254>
kutambahkan lagi
8P
<0>