Prev Chapter Psalms 109 Next Chapter Show all verses
1
Kepada
 
 
pemimpin pujian
1xunml
<5329>
Mazmur
3rwmzm
<4210>
Daud
2dwdl
<1732>
Jangan
6la
<408>
diam
7srxt
<2790>
ya
 
 
Allah
4yhla
<430>
pujianku
5ytlht
<8416>
2
Sebab
1yk
<3588>
mulut
2yp
<6310>
orang fasik
3esr
<7563>
dan
 
 
mulut
4ypw
<6310>
penipu
5hmrm
<4820>
 
6yle
<5921>
menganga
7wxtp
<6605>
terhadap aku mereka telah
 
 
berbicara
8wrbd
<1696>
terhadapku
 
 
dengan
9yta
<854>
lidah
10Nwsl
<3956>
dusta
11rqs
<8267>
3
Mereka mengelilingi aku dengan ucapan-ucapan
1yrbdw
<1697>
kebencian
2hanv
<8135>
dan
3ynwbbo
<5437>
menyerang
4ynwmxlyw
<3898>
aku
 
 
tanpa alasan
5Mnx
<2600>
4
Sebagai
1txt
<8478>
balasan atas
 
 
kasihku
2ytbha
<160>
mereka
 
 
menuduhku
3ynwnjvy
<7853>
tetapi
 
 
aku
4ynaw
<589>
tetap dalam
 
 
doa
5hlpt
<8605>
5
Mereka
 
 
membalas
1wmyvyw
<7760>
 
2yle
<5921>
kejahatan
3her
<7451>
untuk
4txt
<8478>
kebaikanku
5hbwj
<2896>
dan
 
 
kebencian
6hanvw
<8135>
untuk
7txt
<8478>
kasihku
8ytbha
<160>