Prev Chapter Psalms 144 Next Chapter Show all verses
1
Mazmur
 
 
Daud
1dwdl
<1732>
Pujilah
2Kwrb
<1288>
TUHAN
3hwhy
<3068>
gunung batuku
4yrwu
<6697>
yang
 
 
mengajari
5dmlmh
<3925>
tangan-tanganku dalam
6ydy
<3027>
peperangan
7brql
<7128>
dan
 
 
jari-jariku
8ytwebua
<676>
dalam
 
 
pertempuran
9hmxlml
<4421>
2
Kebaikanku
1ydox
<2617>
dan
 
 
kubu pertahananku
2ytdwumw
<4686>
kota bentengku
3ybgvm
<4869>
dan
 
 
penyelamatku
4yjlpmw
<6403>
 
5yl
<0>
perisaiku
6yngm
<4043>
dan Dia adalah yang kepada-Nya aku
7wbw
<0>
berlindung
8ytyox
<2620>
yang
 
 
menundukkan
9ddwrh
<7286>
bangsa-bangsa
10yme
<5971>
di bawahku
11ytxt
<8478>
3
Ya
 
 
TUHAN
1hwhy
<3069>
apakah
2hm
<4100>
itu
 
 
manusia
3Mda
<120>
sehingga Engkau mengenalnya
 
 
Atau
4whedtw
<3045>
anak
5Nb
<1121>
manusia
6swna
<376>
sehingga Engkau
 
 
memikirkannya
7whbsxtw
<2803>
4
Manusia
1Mda
<120>
itu
 
 
seperti
3hmd
<1819>
embusan napas
2lbhl
<1892>
hari-harinya
4wymy
<3117>
seperti
 
 
bayangan
5luk
<6738>
yang
 
 
berlalu
6rbwe
<5674>
5
Bungkukkan
2jh
<5186>
langit-Mu
3Kyms
<8064>
ya
 
 
TUHAN
1hwhy
<3068>
dan
 
 
turunlah
4drtw
<3381>
Sentuhlah
5eg
<5060>
gunung-gunung
6Myrhb
<2022>
sehingga mereka
 
 
berasap
7wnseyw
<6225>