Prev Chapter Psalms 27 Next Chapter Show all verses
1
Nyanyian
 
 
Daud
1dwdl
<1732>
TUHAN
2hwhy
<3068>
adalah
 
 
terangku
3yrwa
<216>
dan
 
 
keselamatanku
4yesyw
<3468>
kepada
 
 
siapa
5ymm
<4310>
aku harus
 
 
takut
6arya
<3372>
TUHAN
7hwhy
<3068>
adalah tempat
 
 
perlindungan
8zwem
<4581>
hidupku
9yyx
<2416>
kepada
 
 
siapa
10ymm
<4310>
aku harus
 
 
gemetar
11dxpa
<6342>
2
Ketika para
2yle
<5921>
penjahat
3Myerm
<7489>
mendekat
1brqb
<7126>
untuk
4lkal
<398>
menghabisi
5ta
<853>
tubuhku
6yrvb
<1320>
yaitu
 
 
lawan-lawan
7yru
<6862>
dan
 
 
musuh-musuhku
8ybyaw
<341>
 
9yl
<0>
merekalah
10hmh
<1992>
yang akan
 
 
tersandung
11wlsk
<3782>
dan
 
 
jatuh
12wlpnw
<5307>
3
Walaupun
1Ma
<518>
pasukan
4hnxm
<4264>
berkepung
2hnxt
<2583>
melawan
3yle
<5921>
aku
 
 
hatiku
7ybl
<3820>
tidak
5al
<3808>
takut
6aryy
<3372>
Walaupun
8Ma
<518>
peperangan
11hmxlm
<4421>
bangkit
9Mwqt
<6965>
melawan
10yle
<5921>
aku
12tazb
<2063>
aku
13yna
<589>
tetap
 
 
percaya
14xjwb
<982>
4
Satu
1txa
<259>
hal sudah aku
 
 
minta
2ytlas
<7592>
kepada
3tam
<853>
TUHAN
4hwhy
<3068>
bahwa yang paling aku
5htwa
<853>
inginkan
6sqba
<1245>
adalah
 
 
tinggal
7ytbs
<3427>
di
 
 
rumah
8tybb
<1004>
TUHAN
9hwhy
<3068>
sepanjang
10lk
<3605>
hari
11ymy
<3117>
kehidupanku
12yyx
<2416>
untuk
 
 
memandang
13twzxl
<2372>
keindahan
14Menb
<5278>
TUHAN
15hwhy
<3068>
dan
 
 
mencari-Nya
16rqblw
<1239>
di dalam
 
 
bait-Nya
17wlkyhb
<1964>
5
Sebab
1yk
<3588>
pada
 
 
waktu
4Mwyb
<3117>
kejahatan
5her
<7451>
Dia akan
 
 
menyembunyikan
2ynnpuy
<6845>
aku di dalam
 
 
pondok-Nya
3hkob
<5520>
Dia
 
 
menyembunyikan
6ynrtoy
<5641>
aku di
 
 
tempat yang tersembunyi
7rtob
<5643>
di
 
 
kemah-Nya
8wlha
<168>
Dia akan
 
 
mengangkat
10ynmmwry
<7311> ==>
aku
 
 
ke atas
10ynmmwry
<== <7311>
gunung batu
9rwub
<6697>