Prev Chapter Psalms 3 Next Chapter Show all verses
1
Nyanyian
1rwmzm
<4210>
Daud
2dwdl
<1732>
yang ditulis ketika dia

melarikan
3wxrbb
<1272>
diri
4ynpm
<6440>
dari
 
 
Absalom
5Mwlsba
<53>
anaknya
6wnb
<1121>
O
 
 
TUHAN
7hwhy
<3068>
betapa
8hm
<4100>
banyaknya
9wbr
<7231>
musuhku
10yru
<6862>
banyak
11Mybr
<7227>
orang yang
 
 
bangkit
12Mymq
<6965>
melawan
13yle
<5921>
aku
 
 
2
Banyak
1Mybr
<7227>
yang
 
 
berkata
2Myrma
<559>
kepada
 
 
diriku
3yspnl
<5315>
Tidak
4Nya
<369>
ada
 
 
pertolongan
5htewsy
<3444>
dalam
6wl
<0>
Allah
7Myhlab
<430>
untuknya
 
 
Sela
8hlo
<5542>
3
Namun
 
 
Engkau
1htaw
<859>
TUHAN
2hwhy
<3068>
adalah
 
 
perisai
3Ngm
<4043>
yang melindungiku Engkau adalah
4ydeb
<1157>
kemuliaanku
5ydwbk
<3519>
dan yang
 
 
mengangkat
6Myrmw
<7311>
kepalaku
7ysar
<7218>
4
Aku
 
 
memanggil
2la
<413>
TUHAN
3hwhy
<3069>
dengan
 
 
suaraku
1ylwq
<6963>
dan
 
 
Dia
4arqa
<7121>
menjawab
5ynneyw
<6030>
aku dari
 
 
gunung-Nya
6rhm
<2022>
yang
 
 
kudus
7wsdq
<6944>
Sela
8hlo
<5542>
5
Aku
1yna
<589>
berbaring
2ytbks
<7901>
dan
 
 
tidur
3hnsyaw
<3462>
aku
 
 
bangun
4ytwuyqh
<6974>
karena
5yk
<3588>
TUHAN
6hwhy
<3068>
sandaranku
7ynkmoy
<5564>