Prev Chapter Psalms 44 Next Chapter Show all verses
1
Kepada
 
 
pemimpin pujian
1xunml
<5329>
Nyanyian pengajaran
4lykvm
<4905>
anak-anak
2ynbl
<1121>
Korah
3xrq
<7141>
Ya
 
 
Allah
5Myhla
<430>
kami telah
 
 
mendengar
7wnems
<8085>
dengan
 
 
telinga
6wnynzab
<241>
kami
 
 
Nenek moyang
8wnytwba
<1>
kami telah
 
 
memberi tahu
9wrpo
<5608>
kami
10wnl
<0>
perbuatan
11lep
<6467>
yang telah Engkau
 
 
lakukan
12tlep
<6466>
di
 
 
masa
13Mhymyb
<3117>
mereka pada
 
 
zaman
14ymyb
<3117>
dahulu kala
15Mdq
<6924>
2
Engkau
1hta
<859>
dengan
 
 
tangan-Mu
2Kdy
<3027>
mencabut
4tsrwh
<3423>
bangsa-bangsa
3Mywg
<1471>
tetapi Engkau
 
 
menanam
5Mejtw
<5193>
mereka Engkau
 
 
menindas
6ert
<7489>
suku-suku bangsa
7Mymal
<3816>
tetapi Engkau
 
 
mengutus
8Mxlstw
<7971>
mereka
 
 
3
Sebab
1yk
<3588>
bukan
2al
<3808>
dengan
 
 
pedang
3Mbrxb
<2719>
mereka sendiri mereka
 
 
mewarisi
4wsry
<3423>
negeri
5Ura
<776>
Dan
 
 
lengan
6Mewrzw
<2220>
mereka
 
 
tidak
7al
<3808>
menyelamatkan
8heyswh
<3467>
mereka
9wml
<0>
tetapi
10yk
<3588>
tangan kanan-Mu
11Knymy
<3225>
dan
 
 
lengan-Mu
12Kewrzw
<2220>
dan
 
 
cahaya
13rwaw
<216>
wajah-Mu
14Kynp
<6440>
karena
15yk
<3588>
Engkau
 
 
berkenan
16Mtyur
<7521>
4
Engkau
1hta
<859>
adalah
2awh
<1931>
Rajaku
3yklm
<4428>
ya
 
 
Allahku
4Myhla
<430>
perintahkanlah
5hwu
<6680>
keselamatan
6twewsy
<3444>
bagi
 
 
Yakub
7bqey
<3290>
5
Kami
 
 
memukul mundur
3xgnn
<5055>
 
1Kb
<0>
musuh
2wnyru
<6862>
kami dengan
 
 
nama-Mu
4Kmsb
<8034>
kami akan
 
 
menginjak-injak
5owbn
<947>
mereka yang
 
 
bangkit
6wnymq
<6965>