Prev Chapter Psalms 62 Next Chapter Show all verses
1
Kepada
 
 
pemimpin pujian
1xunml
<5329>
Menurut
2le
<5921>
Yedutun
3Nwtwdy
<3038>
Mazmur
4rwmzm
<4210>
Daud
5dwdl
<1732>
Hanya
6Ka
<389>
pada
7la
<413>
Allah
8Myhla
<430>
jiwaku
10yspn
<5315>
tenang
9hymwd
<1747>
Dia adalah
11wnmm
<4480>
keselamatanku
12ytewsy
<3444>
2
Hanya
1Ka
<389>
Dia
2awh
<1931>
gunung batuku
3yrwu
<6697>
dan
 
 
keselamatanku
4ytewsyw
<3444>
tempat perlindungan yang tinggi
5ybgvm
<4869>
aku
 
 
takkan
6al
<3808>
digoyahkan
7jwma
<4131>
 
8hbr
<7227>
3
Berapa
2hna
<575>
lama
1de
<5704>
kamu semua akan
 
 
meneriaki
3wttwht
<2050>
 
4le
<5921>
seseorang
5sya
<376>
sehingga kamu dapat
 
 
membunuh
6wxurt
<7523>
seperti
7Mklk
<3605>
dinding
8ryqk
<7023>
yang
 
 
miring
9ywjn
<5186>
dan
10rdg
<1447>
hampir roboh
11hywxdh
<1760>
4
Mereka
 
 
hanya
1Ka
<389>
merancangkan
3wuey
<3289>
untuk
 
 
menghalau
4xydhl
<5080>
dia dari
 
 
kedudukannya yang tinggi
2wtavm
<7613>
mereka
 
 
disenangkan
5wury
<7521>
dengan
 
 
kebohongan
6bzk
<3577>
mereka
 
 
memberi berkat
8wkrby
<1288>
dengan
 
 
mulut
7wypb
<6310>
mereka tetapi
 
 
benaknya
9Mbrqbw
<7130>
mengutuk
10wllqy
<7043>
Sela
11hlo
<5542>
5
Hanya
1Ka
<389>
pada
 
 
Allah
2Myhlal
<430>
jiwaku
4yspn
<5315>
tenang
3ymwd
<1826>
Dia
5yk
<3588>
adalah
6wnmm
<4480>
pengharapanku
7ytwqt
<8615>