Prev Chapter Psalms 95 Next Chapter Show all verses
1
Datanglah
1wkl
<1980>
Mari kita
 
 
bersorak-sorai
2hnnrn
<7442>
bagi
 
 
TUHAN
3hwhyl
<3068>
Mari kita
 
 
berseru
4heyrn
<7321>
kepada
 
 
gunung batu
5rwul
<6697>
keselamatan
6wnesy
<3468>
kita
 
 
2
Mari kita datang di
1hmdqn
<6923>
hadapan-Nya
2wynp
<6440>
dengan
 
 
ucapan syukur
3hdwtb
<8426>
mari kita
 
 
berseru
5eyrn
<7321>
dengan
 
 
nyanyian
4twrmzb
<2158>
pujian
6wl
<0>
3
Sebab
1yk
<3588>
TUHAN
4hwhy
<3068>
adalah
 
 
Allah
2la
<410>
yang
 
 
besar
3lwdg
<1419>
dan
 
 
Raja
5Klmw
<4428>
yang
 
 
besar
6lwdg
<1419>
di
 
 
atas
7le
<5921>
segala
8lk
<3605>
ilah
9Myhla
<430>
4
Kedalaman
3yrqxm
<4278>
bumi
4Ura
<776>
ada di dalam
1rsa
<834>
tangan-Nya
2wdyb
<3027>
puncak-puncak
5twpewtw
<8443>
gunung
6Myrh
<2022>
adalah milik-Nya juga
7wl
<0>
5
 
2wl 1rsa
<0> <834>
Lautan
3Myh
<3220>
adalah milik-Nya karena Dia yang
4awhw
<1931>
membuatnya
5whve
<6213>
dan
 
 
tangan-Nya
7wydy
<3027>
membentuk
8wruy
<3335>
tanah yang kering
6tsbyw
<3006>