Prev Chapter Exodus 24 Next Chapter Show all verses
1
Kemudian Dia
 
 
berfirman
3rma
<559>
kepada
1law
<413>
Musa
2hsm
<4872>
Naiklah
4hle
<5927>
ke
5la
<413>
hadapan
 
 
TUHAN
6hwhy
<3068>
kamu
7hta
<859>
Harun
8Nrhaw
<175>
Nadab
9bdn
<5070>
Abihu
10awhybaw
<30>
dan
 
 
tujuh puluh
11Myebsw
<7657>
tua-tua
12ynqzm
<2205>
Israel
13larvy
<3478>
dan
 
 
bersujudlah
14Mtywxtshw
<7812>
dari
 
 
kejauhan
15qxrm
<7350>
2
Hanya
3wdbl
<905>
 
1sgnw
<5066>
Musa
2hsm
<4872>
yang boleh
 
 
mendekati
4la
<413>
TUHAN
5hwhy
<3068>
tetapi
 
 
mereka
6Mhw
<1992>
tidak
7al
<3808>
boleh
 
 
mendekat
8wsgy
<5066>
dan
 
 
bangsa
9Mehw
<5971>
itu pun
 
 
tidak
10al
<3808>
boleh
 
 
naik
11wley
<5927>
bersamanya
12wme
<5973>
3
Musa
2hsm
<4872>
datang
1abyw
<935>
dan
 
 
menyampaikan
3rpoyw
<5608>
 
5ta 4Mel
<853> <5971>
segala
6lk
<3605>
firman
7yrbd
<1697>
TUHAN
8hwhy
<3068>
dan
9taw
<853>
segala
10lk
<3605>
peraturan
11Myjpsmh
<4941>
tersebut kepada bangsa itu
 
 
Seluruh
13lk
<3605>
bangsa
14Meh
<5971>
itu
 
 
menjawab
12Neyw
<6030>
dengan
 
 
satu
16dxa
<259>
suara
15lwq
<6963>
dan
 
 
berkata
17wrmayw
<559>
Kami akan melaksanakan
 
 
semua
18lk
<3605>
perintah
19Myrbdh
<1697>
yang
20rsa
<834>
telah
 
 
difirmankan
21rbd
<1696>
oleh
 
 
TUHAN
22hwhy
<3068>
 
23hven
<6213>
4
Musa
2hsm
<4872>
pun
 
 
menulis
1btkyw
<3789>
 
3ta
<853>
semua
4lk
<3605>
firman
5yrbd
<1697>
TUHAN
6hwhy
<3068>
itu dan bangun
 
 
pagi-pagi
7Mksyw
<7925>
pada
 
 
keesokan
8rqbb
<1242>
harinya untuk
 
 
mendirikan
9Nbyw
<1129>
sebuah
 
 
mazbah
10xbzm
<4196>
di
 
 
kaki
11txt
<8478>
gunung
12rhh
<2022>
itu dengan
 
 
dua
13Mytsw
<8147>
belas
14hrve
<6240>
tiang
15hbum
<4676>
sesuai
 
 
dua
16Mynsl
<8147>
belas
17rve
<6240>
suku
18yjbs
<7626>
Israel
19larvy
<3478>
5
Dia
 
 
mengutus
1xlsyw
<7971>
beberapa
2ta
<853>
pemuda
3yren
<5288>
dari
 
 
keturunan
4ynb
<1121>
Israel
5larvy
<3478>
lalu mereka
 
 
mempersembahkan
6wleyw
<5927>
kurban bakaran
7tle
<5930>
dan
 
 
mengurbankan
8wxbzyw
<2076>
sapi-sapi jantan muda
12Myrp
<6499>
sebagai
9Myxbz
<2077>
persembahan pendamaian
10Mymls
<8002>
bagi
 
 
TUHAN
11hwhyl
<3068>