Prev Chapter Exodus 6 Next Chapter Show all verses
1
Namun
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
Sekarang
5hte
<6258>
kamu akan
 
 
melihat
6hart
<7200>
yang
7rsa
<834>
akan
 
 
Kulakukan
8hvea
<6213>
terhadap
 
 
Firaun
9herpl
<6547>
Karena
10yk
<3588>
dipaksa oleh
 
 
tangan
11dyb
<3027>
yang
 
 
kuat
12hqzx
<2389>
dia akan membiarkanmu
 
 
pergi
13Mxlsy
<7971>
dan oleh
 
 
tangan
14dybw
<3027>
yang
 
 
kuat
15hqzx
<2389>
pula dia akan
 
 
mengusir
16Msrgy
<1644>
mereka keluar dari
 
 
negerinya
17wuram
<776>
 
18o
<0>
2
Allah
2Myhla
<430>
berfirman
1rbdyw
<1696>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
 
6wyla 5rmayw
<413> <559>
Akulah
7yna
<589>
TUHAN
8hwhy
<3068>
3
Aku telah
 
 
menampakkan
1araw
<7200>
diri
 
 
kepada
2la
<413>
Abraham
3Mhrba
<85>
kepada
4la
<413>
Ishak
5qxuy
<3327>
dan
 
 
kepada
6law
<413>
Yakub
7bqey
<3290>
sebagai
 
 
Allah
8lab
<410>
Yang Mahakuasa
9yds
<7706>
Namun mengenai
 
 
nama-Ku
10ymsw
<8034>
yaitu
 
 
TUHAN
11hwhy
<3068>
Aku
 
 
tidak
12al
<3808>
menyatakannya kepada
13ytedwn
<3045>
mereka
14Mhl
<0>
4
Aku
 
 
juga
1Mgw
<1571>
telah
 
 
menetapkan
2ytmqh
<6965>
 
3ta
<853>
perjanjian-Ku
4ytyrb
<1285>
dengan
5Mta
<854>
mereka untuk
 
 
memberikan
6ttl
<5414>
 
8ta 7Mhl
<853> <0>
tanah
9Ura
<776>
Kanaan
10Nenk
<3667>
kepada
11ta
<853>
mereka yaitu
 
 
tanah
12Ura
<776>
tempat
13Mhyrgm
<4033>
mereka
14rsa
<834>
tinggal
15wrg
<1481>
sementara
16hb
<0>
5
Aku
2yna
<589>
juga
1Mgw
<1571>
telah
 
 
mendengar
3ytems
<8085>
 
4ta
<853>
erangan
5tqan
<5009>
keturunan
6ynb
<1121>
Israel
7larvy
<3478>
yang
8rsa
<834>
diperbudak oleh orang
 
 
Mesir
9Myrum
<4714>
maka Aku pun
11Mta 10Mydbem
<853> <5647>
mengingat
12rkzaw
<2142>
 
13ta
<853>
perjanjian-Ku
14ytyrb
<1285>