Prev Chapter Isaiah 29 Next Chapter Show all verses
1
Celakalah
1ywh
<1945>
Ariel
2layra
<740>
Ariel
3layra
<740>
kota
4tyrq
<7151>
tempat
 
 
Daud
6dwd
<1732>
berkemah
5hnx
<2583>
 
7wpo
<5595>
Tahun
8hns
<8141>
demi
9le
<5921>
tahun
10hns
<8141>
biarlah
 
 
perayaan-perayaan
11Mygx
<2282>
terus berlangsung
12wpqny
<5362>
2
Akan tetapi Aku akan
 
 
menyusahkan
1ytwqyuhw
<6693>
Ariel
2layral
<740>
Di sana akan
 
 
ada
3htyhw
<1961>
kesedihan
4hynat
<8386>
dan
 
 
ratapan
5hynaw
<592>
tetapi dia akan tetap
 
 
menjadi
6htyhw
<1961>
 
7yl
<0>
Ariel
8layrak
<740>
bagi-Ku
 
 
3
Aku akan
 
 
berkemah
1ytynxw
<2583>
melawan
3Kyle
<5921>
kamu
 
 
berkeliling
2rwdk
<1754>
dan
 
 
mengepungmu
4ytruw
<6696>
dengan
5Kyle
<5921>
menara-menara
6bum
<4674>
Aku akan
 
 
mendirikan
7ytmyqhw
<6965>
menara-menara pengepungan
9trum
<4694>
melawanmu
8Kyle
<5921>
4
Maka kamu akan
 
 
direndahkan
1tlpsw
<8213>
dan akan
 
 
berbicara
3yrbdt
<1696>
dari dalam
 
 
tanah
2Uram
<776>
perkataanmu
6Ktrma
<565>
akan terdengar
 
 
sayup-sayup
5xst
<7817>
dari dalam
 
 
debu
4rpemw
<6083>
Suaramu
10Klwq
<6963>
akan keluar dari tanah seperti
7hyhw
<1961>
suara roh
8bwak
<178>
dari dalam
 
 
tanah
9Uram
<776>
dan
 
 
perkataanmu
12Ktrma
<565>
akan
 
 
berbisik
13Puput
<6850>
dari
 
 
debu
11rpemw
<6083>
5
Akan tetapi
 
 
banyaknya
4Nwmh
<1995>
pasukan
 
 
lawanmu
5Kyrz
<2114>
akan
 
 
menjadi
1hyhw
<1961>
seperti
 
 
debu
2qbak
<80>
halus
3qd
<1851>
dan
 
 
banyaknya
8Nwmh
<1995>
orang-orang kejam
9Myuyre
<6184>
seperti
 
 
sekam
6Umkw
<4671>
yang
 
 
diterbangkan angin
7rbe
<5674>
Itu akan
 
 
terjadi
10hyhw
<1961>
dengan
 
 
cepat
11etpl
<6621>
dan
 
 
tiba-tiba
12Matp
<6597>