Prev Chapter Isaiah 63 Next Chapter Show all verses
1
Siapakah
1ym
<4310>
dia
 
 
yang
2hz
<2088>
datang
3ab
<935>
dari
 
 
Edom
4Mwdam
<123>
dengan mengenakan
 
 
pakaian
6Mydgb
<899>
berwarna merah
5Uwmx
<2556>
dari
 
 
Bozra
7hrubm
<1224>
Dia
8hz
<2088>
bersemarak
9rwdh
<1921>
dalam
 
 
pakaiannya
10wswblb
<3830>
melangkah
11heu
<6808>
dalam
 
 
kebesaran
12brb
<7230>
kekuatannya
13wxk
<3581>
Dia berjalan dengan kuasanya yang besar
 
 
Akulah
14yna
<589>
yang
 
 
berbicara
15rbdm
<1696>
dalam
 
 
kebenaran
16hqdub
<6666>
berkuasa
17br
<7227>
untuk
 
 
menyelamatkan
18eyswhl
<3467>
2
Mengapa
1ewdm
<4069>
pakaian-Mu
3Kswbll
<3830>
merah
2Mda
<122>
dan
 
 
baju-Mu
4Kydgbw
<899>
seperti orang yang
 
 
mengirik
5Krdk
<1869>
di
 
 
pemerasan buah anggur
6tgb
<1660>
3
Aku telah
 
 
mengirik
2ytkrd
<1869>
di tempat
 
 
pemerasan anggur
1hrwp
<6333>
seorang diri
3ydbl
<905>
dan dari
 
 
bangsa-bangsa
4Mymemw
<5971>
tidak
5Nya
<369>
ada
 
 
seorang
6sya
<376>
pun yang
 
 
bersama
7yta
<854>
dengan Aku Aku akan
 
 
menginjak
8Mkrdaw
<1869>
mereka dalam
 
 
amarah-Ku
9ypab
<639>
dan
 
 
menginjak-injak
10Momraw
<7429>
mereka dalam
 
 
murka-Ku
11ytmxb
<2534>
dan
 
 
darah
13Mxun
<5332>
mereka
 
 
memercik
12zyw
<5137>
ke
14le
<5921>
baju-baju-Ku
15ydgb
<899>
dan
 
 
mencemari
18ytlaga
<1351>
semua
16lkw
<3605>
pakaian-Ku
17yswblm
<4403>
4
Sebab
1yk
<3588>
hari
2Mwy
<3117>
pembalasan
3Mqn
<5359>
ada di dalam
 
 
hati-Ku
4yblb
<3820>
dan
 
 
tahun
5tnsw
<8141>
penebusan-Ku
6ylwag
<1350>
telah
 
 
datang
7hab
<935>
5
Aku
 
 
melayangkan pandangan
1jybaw
<5027>
tetapi
 
 
tidak ada seorang pun
2Nyaw
<369>
yang
 
 
menolong
3rze
<5826>
Aku
 
 
terperanjat
4Mmwtsaw
<8074>
karena
 
 
tidak ada
5Nyaw
<369>
yang
 
 
mendukung
6Kmwo
<5564>
Maka
8yl
<0>
tangan-Ku
9yerz
<2220>
sendiri
 
 
membawa keselamatan
7eswtw
<3467>
bagi-Ku dan
 
 
murka-Ku
10ytmxw
<2534>
 
11ayh
<1931>
mendukung
12yntkmo
<5564>
Aku