Prev Chapter Isaiah 66 Next Chapter Show all verses
1
Beginilah
1hk
<3541>
perkataan
2rma
<559>
TUHAN
3hwhy
<3068>
Langit
4Mymsh
<8064>
adalah
 
 
takhta-Ku
5yaok
<3678>
dan
 
 
bumi
6Urahw
<776>
adalah
 
 
tumpuan
7Mdh
<1916>
kaki-Ku
8ylgr
<7272>
 
10hz
<2088>
Rumah
11tyb
<1004>
apakah
9ya
<335>
yang
12rsa
<834>
akan kamu
 
 
bangun
13wnbt
<1129>
untuk-Ku dan tempat
14yl
<0>
apakah
15yaw
<335>
yang
16hz
<2088>
akan menjadi
 
 
tempat
17Mwqm
<4725>
peristirahatan-Ku
18ytxwnm
<4496>
2
Tangan-Kulah
4ydy
<3027>
yang
 
 
membuat
5htve
<6213>
 
1taw
<853>
semua
2lk
<3605>
ini
3hla
<428>
sehingga
6wyhyw
<1961>
semuanya
7lk
<3605>
ini
8hla
<428>
ada
 
 
firman
9Man
<5002>
TUHAN
10hwhy
<3068>
Akan tetapi
 
 
kepada
11law
<413>
orang
 
 
inilah
12hz
<2088>
Aku
 
 
memandang
13jyba
<5027>
kepada
14la
<413>
orang yang tertindas
15yne
<6041>
yang
 
 
menyesal
16hknw
<5223>
dalam
 
 
roh
17xwr
<7307>
dan yang
 
 
gemetar
18drxw
<2730>
terhadap
19le
<5921>
firman-Ku
20yrbd
<1697>
3
Orang yang
 
 
menyembelih
1jxws
<7819>
lembu jantan
2rwsh
<7794>
adalah seperti orang yang
 
 
membunuh
3hkm
<5221>
manusia
4sya
<376>
orang yang
 
 
mengurbankan
5xbwz
<2076>
anak
 
 
domba
6hvh
<7716>
adalah seperti orang yang
 
 
mematahkan leher
7Pre
<6202>
anjing
8blk
<3611>
Orang yang
 
 
mempersembahkan
9hlem
<5927>
kurban sajian
10hxnm
<4503>
seperti orang yang mempersembahkan
 
 
darah
11Md
<1818>
babi
12ryzx
<2386>
Orang yang
 
 
membakar
13rykzm
<2142>
kemenyan
14hnbl
<3828>
seperti orang yang
 
 
memberkati
15Krbm
<1288>
berhala-berhala
16Nwa
<205>
 
17Mg
<1571>
Mereka
18hmh
<1992>
telah
 
 
memilih
19wrxb
<977>
jalan
20Mhykrdb
<1870>
mereka sendiri dan
 
 
jiwa
22Mspn
<5315>
mereka
 
 
bergembira
23hupx
<2654>
dalam
 
 
kekejian-kekejian
21Mhyuwqsbw
<8251>
mereka
 
 
4
Karena itu
 
 
Aku
2yna
<589>
juga
1Mg
<1571>
akan
 
 
memilih
3rxba
<977>
perlakuan kasar
4Mhylletb
<8586>
untuk mereka dan
 
 
mendatangkan
6ayba
<935>
ketakutan
5Mtrwgmw
<4035>
mereka ke atas
 
 
mereka
7Mhl
<1992>
Sebab
8Ney
<3282>
ketika Aku
 
 
memanggil
9ytarq
<7121>
tidak ada
10Nyaw
<369>
yang
 
 
menjawab
11hnwe
<6030>
Ketika Aku
 
 
berbicara
12ytrbd
<1696>
mereka
 
 
tidak
13alw
<3808>
mendengarkan
14wems
<8085>
Mereka
 
 
melakukan
15wveyw
<6213>
yang
 
 
jahat
16erh
<7451>
di
 
 
mata-Ku
17ynyeb
<5869>
dan
 
 
memilih
21wrxb
<977>
yang
18rsabw
<834>
tidak
19al
<3808>
Kusenangi
20ytupx
<2654>
 
22o
<0>
5
Dengarkanlah
1wems
<8085>
firman
2rbd
<1697>
TUHAN
3hwhy
<3068>
ini hai kamu yang
 
 
gentar
4Mydrxh
<2730>
terhadap
5la
<413>
firman-Nya
6wrbd
<1697>
Saudara-saudaramu
8Mkyxa
<251>
yang
 
 
membencimu
9Mkyanv
<8130>
dan
 
 
mengusirmu
10Mkydnm
<5077>
demi
11Neml
<4616>
nama-Ku
12yms
<8034>
telah
 
 
berkata
7wrma
<559>
Kiranya
 
 
TUHAN
14hwhy
<3068>
dimuliakan
13dbky
<3513>
sehingga kami dapat
 
 
melihat
15harnw
<7200>
sukacitamu
16Mktxmvb
<8057>
tetapi
 
 
mereka
17Mhw
<1992>
akan
 
 
dipermalukan
18wsby
<954>