Prev Chapter Jeremiah 18 Next Chapter Show all verses
1
Firman
1rbdh
<1697>
 
2rsa
<834>
datang
3hyh
<1961>
kepada
4la
<413>
Yeremia
5whymry
<3414>
dari
6tam
<853>
TUHAN
7hwhy
<3068>
katanya
8rmal
<559>
2
Berdirilah
1Mwq
<6965>
dan
 
 
turunlah
2tdryw
<3381>
ke
 
 
rumah
3tyb
<1004>
tukang periuk
4ruwyh
<3335>
Di
 
 
sana
5hmsw
<8033>
Aku akan menyampaikan firman-firman-Ku kepadamu
8yrbd 7ta 6Keymsa
<1697> <853> <8085>
3
Lalu aku
 
 
turun
1draw
<3381>
ke
 
 
rumah
2tyb
<1004>
tukang periuk
3ruwyh
<3335>
dan tukang periuk itu sedang
4awh *hnhw {whnhw}
<2009>
bekerja
6hkalm 5hve
<4399> <6213>
dengan
7le
<5921>
pelarikan
8Mynbah
<70>
4
Jika
 
 
bejana
2ylkh
<3627>
yang
3rsa
<834>
sedang
 
 
dia
4awh
<1931>
buat
5hve
<6213>
dari
 
 
tanah liat
6rmxb
<2563>
itu
 
 
rusak
1txsnw
<7843>
di
 
 
tangan
7dyb
<3027>
si
 
 
tukang periuk
8ruwyh
<3335>
dia
 
 
membentuknya
10whveyw
<6213>
kembali
9bsw
<7725>
menjadi
 
 
bejana
11ylk
<3627>
yang
 
 
lain
12rxa
<312>
menurut apa
 
 
yang
13rsak
<834>
dipandangnya
15ynyeb 14rsy
<5869> <3474>
baik
18P 17twvel 16ruwyh
<0> <6213> <3335>
5
Kemudian
1yhyw
<1961>
firman
2rbd
<1697>
TUHAN
3hwhy
<3068>
datang
 
 
kepadaku
4yla
<413>
katanya
5rwmal
<559>