Prev Chapter Jeremiah 24 Next Chapter Show all verses
1
TUHAN
2hwhy
<3068>
menunjukkan
1ynarh
<7200>
kepadaku dan
 
 
lihatlah
3hnhw
<2009>
dua
4yns
<8147>
keranjang
5yadwd
<1736>
buah ara
6Mynat
<8384>
diletakkan
7Mydewm
<3259>
di depan
8ynpl
<6440>
Bait
9lkyh
<1964>
Allah
10hwhy
<3068>
Ini terjadi
 
 
setelah
11yrxa
<310>
Nebukadnezar
13ruardkwbn
<5019>
raja
14Klm
<4428>
Babel
15lbb
<894>
membawa
12twlgh
<1540> ==>
 
16ta
<853>
Yekhonya
17whynky
<3204>
anak
18Nb
<1121>
Yoyakim
19Myqywhy
<3079>
raja
20Klm
<4428>
Yehuda
21hdwhy
<3063>
sebagai tawanan
12twlgh
<== <1540>
bersama para
22taw
<853>
pejabat
23yrv
<8269>
Yehuda
24hdwhy
<3063>
para
25taw
<854>
pengrajin
26srxh
<2796>
dan para
27taw
<854>
tukang besi
28rgomh
<4525>
dari
 
 
Yerusalem
29Mlswrym
<3389>
dan
 
 
membawa
30Mabyw
<935>
mereka ke
 
 
Babel
31lbb
<894>
Lihatlah dua keranjang ara diletakkan di depan bait TUHAN
 
 
2
Keranjang
1dwdh
<1731>
yang
 
 
satu
2dxa
<259>
berisi
 
 
buah-buah ara
3Mynat
<8384>
yang
 
 
sangat
5dam
<3966>
bagus
4twbj
<2896>
seperti
 
 
buah-buah ara
6ynatk
<8384>
yang
 
 
pertama kali masak
7twrkbh
<1073>
Namun
 
 
keranjang
8dwdhw
<1731>
yang
 
 
satunya
9dxa
<259>
lagi berisi
 
 
buah-buah ara
10Mynat
<8384>
yang
 
 
sangat
12dam
<3966>
buruk
11twer
<7451>
begitu
 
 
buruknya
16erm
<7455>
sehingga
13rsa
<834>
tidak
14al
<3808>
dapat
 
 
dimakan
15hnlkat
<398>
 
17o
<0>
3
TUHAN
2hwhy
<3068>
berkata
1rmayw
<559>
kepadaku
3yla
<413>
Apa
4hm
<4100>
yang
 
 
kamu
5hta
<859>
lihat
6har
<7200>
Yeremia
7whymry
<3414>
Aku
 
 
menjawab
8rmaw
<559>
Buah-buah ara
9Mynat
<8384>
buah-buah ara
10Mynath
<8384>
yang
 
 
baik
11twbjh
<2896>
sangat
13dam
<3966>
baik
12twbj
<2896>
dan buah-buah ara yang

buruk
14twerhw
<7451>
sangat
16dam
<3966>
buruk
15twer
<7451>
sehingga
17rsa
<834>
tidak
18al
<3808>
dapat
 
 
dimakan
19hnlkat
<398>

21P 20erm
<0> <7455>
4
 
1yhyw
<1961>
Firman
2rbd
<1697>
TUHAN
3hwhy
<3068>
datang
 
 
kepadaku
4yla
<413>
katanya
5rmal
<559>
5
Beginilah
1hk
<3541>
firman
2rma
<559>
TUHAN
3hwhy
<3068>
Allah
4yhla
<430>
Israel
5larvy
<3478>
Seperti
 
 
buah-buah ara
6Mynatk
<8384>
yang
 
 
baik
7twbjh
<2896>
ini
8hlah
<428>
demikianlah
9Nk
<3651>
Aku akan
 
 
mengakui
10ryka
<5234>
mereka yang dibawa sebagai
11ta
<853>
tawanan
12twlg
<1546>
dari
 
 
Yehuda
13hdwhy
<3063>
yang
14rsa
<834>
telah Aku
 
 
keluarkan
15ytxls
<7971>
dari
16Nm
<4480>
tempat
17Mwqmh
<4725>
ini
18hzh
<2088>
ke
 
 
negeri
19Ura
<776>
orang-orang
 
 
Kasdim
20Mydvk
<3778>
 
21hbwjl
<2896>