Prev Chapter Jeremiah 46 Next Chapter Show all verses
1
 
2hyh 1rsa
<1961> <834>
Firman
3rbd
<1697>
TUHAN
4hwhy
<3068>
yang datang
 
 
kepada
5la
<413>
Nabi
7aybnh
<5030>
Yeremia
6whymry
<3414>
mengenai
8le
<5921>
bangsa-bangsa
9Mywgh
<1471>
2
Mengenai
 
 
Mesir
1Myruml
<4714>
mengenai
2le
<5921>
pasukan
3lyx
<2428>
 
4herp
<0>
Firaun Nekho
5wkn
<6549>
raja
6Klm
<4428>
Mesir
7Myrum
<4714>
yang
8rsa
<834>
ada
9hyh
<1961>
di
 
 
dekat
10le
<5921>
Sungai
11rhn
<5104>
Efrat
12trp
<6578>
di
 
 
Karkemis
13smkrkb
<3751>
yang
14rsa
<834>
dikalahkan
15hkh
<5221>
Nebukadnezar
16ruardkwbn
<5019>
raja
17Klm
<4428>
Babel
18lbb
<894>
pada
 
 
tahun
19tnsb
<8141>
keempat
20tyeybrh
<7243>
pemerintahan
 
 
Yoyakim
21Myqywhyl
<3079>
anak
22Nb
<1121>
Yosia
23whysay
<2977>
raja
24Klm
<4428>
Yehuda
25hdwhy
<3063>
3
Siapkan
1wkre
<6186>
perisai besar
3hnuw
<6793>
dan
 
 
perisai kecil
2Ngm
<4043>
dan
 
 
majulah
4wsgw
<5066>
ke
 
 
medan pertempuran
5hmxlml
<4421>
4
Persiapkan
1wroa
<631>
kuda
2Myowoh
<5483>
dan
 
 
naiklah
3wlew
<5927>
hai para
 
 
penunggang kuda
4Mysrph
<6571>
Ambillah posisimu
5wbuythw
<3320>
dengan mengenakan
 
 
ketopongmu
6Myebwkb
<3553>
Asahlah
7wqrm
<4838>
tombak-tombakmu
8Myxmrh
<7420>
kenakanlah
9wsbl
<3847>
baju perangmu
10tnyroh
<5630>
5
Mengapa
1ewdm
<4069>
Aku
 
 
melihat
2ytyar
<7200>
itu
 
 
Mereka
3hmh
<1992>
termangu-mangu
4Mytx
<2844>
dan
 
 
berbalik
5Mygon
<5472>
ke belakang
6rwxa
<268>
Para
 
 
pahlawan
7Mhyrwbgw
<1368>
mereka
 
 
dikalahkan
8wtky
<3807>
dan
 
 
melarikan diri
10won
<5127>
dengan
 
 
cepat
9ownmw
<4498>
tanpa
11alw
<3808>
menoleh
12wnph
<6437>
ke belakang
 
 
kengerian
13rwgm
<4032>
ada
 
 
di mana-mana
14bybom
<5439>
firman
15Man
<5002>
TUHAN
16hwhy
<3068>