Prev Chapter Jeremiah 8 Next Chapter Show all verses
1
Pada
 
 
waktu
1teb
<6256>
itu
2ayhh
<1931>
firman
3Man
<5002>
TUHAN
4hwhy
<3068>
 
6ta 5*wayuwy {wayuyw}
<853> <3318>
tulang-tulang
7twmue
<6106>
para
 
 
raja
8yklm
<4428>
Yehuda
9hdwhy
<3063>
dan
10taw
<853>
tulang-tulang
11twmue
<6106>
para
 
 
pemimpinnya
12wyrv
<8269>
dan
13taw
<853>
tulang-tulang
14twmue
<6106>
para
 
 
imam
15Mynhkh
<3548>
dan
16taw
<853>
tulang-tulang
17twmue
<6106>
para
 
 
nabi
18Myaybnh
<5030>
dan
19taw
<853>
tulang-tulang
20twmue
<6106>
penduduk
21ybswy
<3427>
Yerusalem
22Mlswry
<3389>
akan dikeluarkan dari
 
 
kuburan-kuburan
23Mhyrbqm
<6913>
mereka
 
 
2
Tulang-tulang itu akan

diserakkan
1Mwxjsw
<7849>
di depan
 
 
matahari
2smsl
<8121>
bulan
3xrylw
<3394>
dan
 
 
seluruh
4lklw
<3605>
tentara
5abu
<6635>
langit
6Mymsh
<8064>
yang
7rsa
<834>
telah mereka
 
 
cintai
8Mwbha
<157>
dan
9rsaw
<834>
layani
10Mwdbe
<5647>
yang
11rsaw
<834>
telah mereka
 
 
ikuti
13Mhyrxa 12wklh
<310> <1980>
dan telah mereka
14rsaw
<834>
cari
15Mwsrd
<1875>
dan
16rsaw
<834>
sembah
17wwxtsh
<7812>
Mereka
18Mhl
<0>
tidak
19al
<3808>
akan
 
 
dikumpulkan
20wpoay
<622>
atau
21alw
<3808>
dikubur
22wrbqy
<6912>
mereka akan menjadi seperti
 
 
kotoran
23Nmdl
<1828>
di
24le
<5921>
permukaan
25ynp
<6440>
tanah
26hmdah
<127>
 
27wyhy
<1961>
3
Kematian
2twm
<4194>
akan lebih
 
 
dipilih
1rxbnw
<977>
daripada
 
 
kehidupan
3Myyxm
<2416>
oleh
 
 
semua
4lkl
<3605>
yang masih
5tyrash
<7611>
tertinggal
6Myrasnh
<7604>
dari
7Nm
<4480>
keluarga
8hxpsmh
<4940>
yang
 
 
jahat
9herh
<7451>
ini
10tazh
<2063>
di
 
 
semua
11lkb
<3605>
tempat
12twmqmh
<4725>
ke
13Myrasnh
<7604>
mana
14rsa
<834>
Aku
 
 
menyerakkan
15Mytxdh
<5080>
mereka
16Ms
<8033>
firman
17Man
<5002>
TUHAN
18hwhy
<3068>
semesta alam
19twabu
<6635>
 
20o
<0>
4
Kamu akan
 
 
berkata
1trmaw
<559>
kepada
2Mhyla
<413>
mereka
 
 
beginilah
3hk
<3541>
firman
4rma
<559>
TUHAN
5hwhy
<3068>
Ketika orang-orang
 
 
jatuh
6wlpyh
<5307>
apakah mereka
 
 
tidak
7alw
<3808>
akan
 
 
bangun
8wmwqy
<6965>
lagi Ketika seseorang
 
 
menoleh
10bwsy
<7725>
apakah
9Ma
<518>
dia
 
 
tidak
11alw
<3808>
akan
 
 
berbalik lagi
12bwsy
<7725>
5
Lalu
 
 
mengapa
1ewdm
<4069>
orang-orang
3Meh
<5971>
Yerusalem
5Mlswry
<3389>
ini
4hzh
<2088>
berbalik
2hbbws
<7725>
dalam
 
 
pembangkangan
6hbsm
<4878>
yang
 
 
terus-menerus
7txun
<5331>
Mereka
 
 
berpegang
8wqyzxh
<2388>
pada
 
 
penyesatan
9tymrtb
<8649>
mereka
 
 
menolak
10wnam
<3985>
untuk
 
 
kembali
11bwsl
<7725>