Prev Chapter Ezekiel 14 Next Chapter Show all verses
1
Lalu
 
 
beberapa
3Mysna
<582>
tua-tua
4ynqzm
<2205>
Israel
5larvy
<3478>
datang
1awbyw
<935>
kepadaku
2yla
<413>
dan
 
 
duduk
6wbsyw
<3427>
di
7ynpl
<6440>
hadapanku
8P
<0>
2
 
1yhyw
<1961>
Firman
2rbd
<1697>
TUHAN
3hwhy
<3068>
datang
 
 
kepadaku
4yla
<413>
kata-Nya
5rmal
<559>
3
Anak
1Nb
<1121>
manusia
2Mda
<120>
orang-orang
3Mysnah
<376>
ini
4hlah
<428>
telah
 
 
menjunjung
5wleh
<5927>
berhala-berhala
6Mhylwlg
<1544>
mereka
 
 
di
7le
<5921>
dalam
 
 
hati
8Mbl
<3820>
mereka dan telah meletakkan
 
 
batu sandungan
9lwskmw
<4383>
kejahatan
10Mnwe
<5771>
mereka
11wntn
<5414>
di
12xkn
<5227>
hadapan
 
 
wajah
13Mhynp
<6440>
mereka Apakah Aku akan membiarkan mereka
 
 
meminta
14srdah
<1875>
petunjuk
15srda
<1875>
dari-Ku
17o 16Mhl
<0> <0>
4
Karena itu
1Nkl
<3651>
berbicaralah
2rbd
<1696>
kepada mereka dan
3Mtwa
<853>
katakanlah
4trmaw
<559>
kepada
5Mhyla
<413>
mereka
 
 
Beginilah
6hk
<3541>
perkataan
7rma
<559>
Tuhan
8ynda
<136>
ALLAH
9hwhy
<3069>
Setiap orang
11sya 10sya
<376> <376>
dari
 
 
keturunan
12tybm
<1004>
Israel
13larvy
<3478>
yang
14rsa
<834>
menjunjung
15hley
<5927>
 
16ta
<853>
berhala-berhalanya
17wylwlg
<1544>
di dalam
18la
<413>
hatinya
19wbl
<3820>
meletakkan
22Myvy
<7760>
batu sandungan
20lwskmw
<4383>
kejahatannya
21wnwe
<5771>
 
23xkn
<5227>
di hadapannya
24wynp
<6440>
dan
 
 
datang
25abw
<935>
kepada
26la
<413>
nabi
27aybnh
<5030>
Aku
28yna
<589>
TUHAN
29hwhy
<3068>
akan
 
 
menjawabnya
30ytynen
<6030>
ketika ia datang bersama
32*ab {hb} 31wl
<0> <0>
kumpulan
33brb
<7230>
berhalanya
34wylwlg
<1544>
5
sehingga
1Neml
<4616>
Aku
 
 
dapat
2vpt
<8610>
memikat
 
 
hati
6Mblb
<3820>
 
3ta
<853>
keturunan
4tyb
<1004>
Israel
5larvy
<3478>
yang
7rsa
<834>
telah
 
 
mengasingkan
8wrzn
<2114>
dirinya sendiri dari-Ku
 
 
karena
9ylem
<5921>
berhala-berhala
10Mhylwlgb
<1544>
 
11Mlk
<3605>
mereka
12o
<0>