Prev Chapter Ezekiel 32 Next Chapter Show all verses
1
Pada
1yhyw
<1961>
tahun
4hns
<8141>
kedua
5ynsb
<8147>
belas
6rve
<6240>
bulan
7sdx
<2320>
kedua
2ytsb
<8147>
belas
3hrve
<6240>
pada hari
 
 
pertama
8dxab
<259>
bulan
9sdxl
<2320>
itu
10hyh
<1961>
firman
11rbd
<1697>
TUHAN
12hwhy
<3068>
datang
 
 
kepadaku
13yla
<413>
kata-Nya
14rmal
<559>
2
Anak
1Nb
<1121>
manusia
2Mda
<120>
naikanlah
3av
<5375>
ratapan
4hnyq
<7015>
bagi
5le
<5921>
Firaun
6herp
<6547>
raja
7Klm
<4428>
Mesir
8Myrum
<4714>
dan
 
 
katakan
9trmaw
<559>
kepadanya
10wyla
<413>
Kamu
 
 
menyamakan
13tymdn
<1819>
diri dengan seekor
 
 
singa muda
11rypk
<3715>
bangsa-bangsa
12Mywg
<1471>
tetapi
 
 
kamu
14htaw
<859>
seperti seekor
 
 
naga
15Myntk
<8577>
di
 
 
lautan
16Mymyb
<3220>
kamu
 
 
meliuk-liuk
17xgtw
<1518>
di
 
 
sungai-sungaimu
18Kytwrhnb
<5104>
mengguncangkan
19xldtw
<1804>
air
20Mym
<4325>
dengan
 
 
kakimu
21Kylgrb
<7272>
dan
 
 
mengotori
22oprtw
<7515>
sungai-sungai
23Mtwrhn
<5104>
mereka
 
 
3
Beginilah
1hk
<3541>
firman
2rma
<559>
Tuhan
3ynda
<136>
ALLAH
4hwhy
<3069>
Aku akan
 
 
menebarkan
5ytvrpw
<6566>
 
7ta
<853>
jala-Ku
8ytsr
<7568>
ke atasmu
6Kyle
<5921>
bersama-sama dengan
9lhqb
<6951>
banyak
11Mybr
<7227>
orang
10Myme
<5971>
dan mereka akan
 
 
membawamu masuk
12Kwlehw
<5927>
ke dalam
 
 
jala-Ku
13ymrxb
<2764>
4
Kemudian Aku akan
 
 
membiarkanmu
1Kytsjnw
<5203>
di atas
3le
<5921>
tanah
2Urab
<776>
dan
 
 
melemparkanmu
6Klyja
<2904>
ke
4ynp
<6440>
tanah lapang
5hdvh
<7704>
Aku akan
 
 
membuat
7ytnkshw
<7931> ==>
semua
9lk
<3605>
burung
10Pwe
<5775>
di
 
 
langit
11Mymsh
<8064>
menetap
7ytnkshw
<== <7931>
di atasmu
8Kyle
<5921>
dan Aku akan
 
 
memuaskan
12ytebvhw
<7646>
binatang-binatang
14tyx
<2416>
di seluruh
15lk
<3605>
bumi
16Urah
<776>
denganmu
13Kmm
<4480>
5
Aku akan
 
 
meletakkan
1yttnw
<5414>
 
2ta
<853>
mayatmu
3Krvb
<1320>
di atas
4le
<5921>
gunung-gunung
5Myrhh
<2022>
dan
 
 
memenuhi
6ytalmw
<4390>
lembah-lembah
7twyagh
<1516>
dengan
 
 
keangkuhanmu
8Ktwmr
<7419>