Prev Chapter Ezekiel 33 Next Chapter Show all verses
1
 
1yhyw
<1961>
Firman
2rbd
<1697>
TUHAN
3hwhy
<3068>
datang
 
 
kepadaku
4yla
<413>
kata-Nya
5rmal
<559>
2
Anak
1Nb
<1121>
manusia
2Mda
<120>
berbicaralah
3rbd
<1696>
kepada
4la
<413>
orang-orang
5ynb
<1121>
sebangsamu
6Kme
<5971>
dan
 
 
katakan
7trmaw
<559>
kepada
8Mhyla
<413>
mereka
9Ura
<776>
Ketika
10yk
<3588>
Aku
 
 
membawa
11ayba
<935>
sebuah
12hyle
<5921>
pedang
13brx
<2719>
ke atas suatu negeri dan
 
 
orang-orang
15Me
<5971>
negeri
16Urah
<776>
itu
 
 
mengambil
14wxqlw
<3947>
salah
18dxa
<259>
seorang
17sya
<376>
dari mereka dan membuatnya
21wta 20wntnw 19Mhyuqm
<853> <5414> <7097>
menjadi
22Mhl
<0>
penjaga
23hpul
<6822>
3
dan jika penjaga itu
 
 
melihat
1harw
<7200>
 
2ta
<853>
pedang
3brxh
<2719>
datang
4hab
<935>
ke
 
 
atas
5le
<5921>
negeri
6Urah
<776>
itu dan
 
 
meniup
7eqtw
<8628>
trompet
8rpwsb
<7782>
untuk
 
 
memperingatkan
9ryhzhw
<2094>
 
10ta
<853>
orang-orang
11Meh
<5971>
4
sehingga siapa pun
 
 
mendengar
2emsh 1emsw
<8085> <8085>
 
3ta
<853>
bunyi
4lwq
<6963>
trompet
5rpwsh
<7782>
itu tetapi
 
 
tidak
6alw
<3808>
memperhatikan
 
 
peringatannya
7rhzn
<2094>
lalu sebuah
 
 
pedang
9brx
<2719>
datang
8awbtw
<935>
dan
 
 
membunuhnya
10whxqtw
<3947>
maka
 
 
darahnya
11wmd
<1818>
akan
 
 
tertanggung
13hyhy
<1961>
atas
 
 
kepalanya
12wsarb
<7218>
sendiri
 
 
5
Dia
 
 
mendengar
4ems
<8085>
 
1ta
<853>
bunyi
2lwq
<6963>
trompet
3rpwsh
<7782>
tetapi
 
 
tidak
5alw
<3808>
memperhatikan
 
 
peringatan
6rhzn
<2094>
darahnya
7wmd
<1818>
akan tertanggung atas dirinya sendiri
8wb
<0>
Akan
9hyhy
<1961>
tetapi jika
 
 
dia
10awhw
<1931>
memperhatikan
 
 
peringatan
11rhzn
<2094>
dia akan menyelamatkan
12wspn
<5315>
hidupnya
13jlm
<4422>