Prev Chapter Hosea 14 Next Chapter Show all verses
1
Kembalilah
1hbws
<7725>
hai
 
 
Israel
2larvy
<3478>
kepada
3de
<5704>
TUHAN
4hwhy
<3068>
Allahmu
5Kyhla
<430>
sebab
6yk
<3588>
kamu telah
 
 
tersandung
7tlsk
<3782>
karena
 
 
kesalahanmu
8Knweb
<5771>
2
Bawalah
1wxq
<3947>
serta
2Mkme
<5973>
kata-katamu
3Myrbd
<1697>
dan
 
 
berbaliklah
4wbwsw
<7725>
kepada
5la
<413>
TUHAN
6hwhy
<3068>
Katakan
7wrma
<559>
kepada-Nya
8wyla
<413>
 
9lk
<3605>
Buanglah
10avt
<5375>
kesalahan
11Nwe
<5771>
kami dan
 
 
terimalah
12xqw
<3947>
yang
 
 
baik
13bwj
<2896>
maka kami akan
 
 
mempersembahkan
14hmlsnw
<7999>
sapi-sapi jantan
15Myrp
<6499>
dari
 
 
bibir
16wnytpv
<8193>
kami
 
 
3
Asyur
1rwsa
<804>
takkan
2al
<3808>
menyelamatkan
3wneyswy
<3467>
kami Kami
 
 
tidak
6al
<3808>
akan
 
 
menunggangi
7bkrn
<7392>
 
4le
<5921>
kuda
5owo
<5483>
Dan kami
 
 
takkan
8alw
<3808>
berkata
9rman
<559>
lagi
10dwe
<5750>
ilah
11wnyhla
<430>
kami kepada patung

karya
12hveml
<4639>
kami Sebab di dalam Engkau
 
 
anak yatim
17Mwty
<3490>
mendapat
15Kb 14rsa 13wnydy
<0> <834> <3027>
belas kasih
16Mxry
<7355>
4
Aku akan
 
 
menyembuhkan
1apra
<7495>
kemurtadan
2Mtbwsm
<4878>
mereka Aku akan
 
 
mengasihi
3Mbha
<157>
mereka dengan
 
 
rela hati
4hbdn
<5071>
sebab
5yk
<3588>
kemarahan-Ku
7ypa
<639>
telah
 
 
surut
6bs
<7725>
dari
8wnmm
<4480>
mereka
 
 
5
Aku akan
 
 
menjadi
1hyha
<1961>
seperti
 
 
embun
2ljk
<2919>
pagi bagi
 
 
Israel
3larvyl
<3478>
Ia akan
 
 
mekar
4xrpy
<6524>
seperti bunga
 
 
bakung
5hnswsk
<7799>
dan akan
6Kyw
<5221>
berakar
7wysrs
<8328>
seperti pohon
 
 
lebanon
8Nwnblk
<3844>