Prev Chapter Leviticus 21 Next Chapter Show all verses
1
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
Katakanlah
5rma
<559>
kepada
6la
<413>
para
 
 
imam
7Mynhkh
<3548>
yaitu
 
 
anak-anak
8ynb
<1121>
Harun
9Nrha
<175>
katakanlah
10trmaw
<559>
Seorang imam
12spnl 11Mhla
<5315> <413>
tidak
13al
<3808>
boleh
 
 
menajiskan
14amjy
<2930>
dirinya dengan menyentuh orang mati dari antara
 
 
umatnya
15wymeb
<5971>
2
 
1yk
<3588>
kecuali
2Ma
<518>
keluarga
4brqh
<7138>
dekatnya
3wrasl
<7607>
yaitu
5wyla
<413>
ibu
6wmal
<517>
ayah
7wybalw
<1>
anak laki-laki
8wnblw
<1121>
anak perempuan
9wtblw
<1323>
atau
 
 
saudaranya laki-laki
10wyxalw
<251>
3
saudaranya perempuan
1wtxalw
<269>
yang masih perawan
2hlwtbh
<1330>
yang
 
 
dekat
3hbwrqh
<7138>
dengannya
4wyla
<413>
karena
5rsa
<834>
belum
6al
<3808>
memiliki
7htyh
<1961>
suami
8syal
<376>
Untuknya imam boleh
9hl
<0>
menajiskan
10amjy
<2930>
diri
 
 
4
Namun sebagai seorang pemimpin di antara
3leb
<1167>
bangsanya
4wymeb
<5971>
dia
 
 
tidak
1al
<3808>
boleh
 
 
menajiskan
2amjy
<2930>
dirinya sehingga dirinya
 
 
tercemar
5wlxhl
<2490>
5
Mereka
 
 
tidak
1al
<3808>
boleh
 
 
menggundul
3hxrq 2*wxrqy {hxrqy}
<7144> <7139>
kepalanya
4Msarb
<7218>
 
7al
<3808>
mencukur
8wxlgy
<1548>
tepi rambut dan

tepi
5tapw
<6285>
janggutnya
6Mnqz
<2206>
dan
 
 
tidak
10al
<3808>
boleh
 
 
menggambari
11wjrvy
<8295>
tubuhnya
9Mrvbbw
<1320>
dengan
 
 
goresan
12tjrv
<8296>