Prev Chapter Amos 8 Next Chapter Show all verses
1
Inilah
1hk
<3541>
yang
 
 
Tuhan
3ynda
<136>
ALLAH
4hwhy
<3069>
perlihatkan
2ynarh
<7200>
kepadaku
 
 
Lihat
5hnhw
<2009>
sebuah
 
 
keranjang
6bwlk
<3619>
berisi
 
 
buah-buahan musim panas
7Uyq
<7019>
2
Dia
 
 
bertanya
1rmayw
<559>
Apa
2hm
<4100>
yang
3hta
<859>
kaulihat
4har
<7200>
Amos
5owme
<5986>
Aku
 
 
menjawab
6rmaw
<559>
Sebuah
 
 
keranjang
7bwlk
<3619>
berisi
 
 
buah-buahan musim panas
8Uyq
<7019>
Lalu
 
 
TUHAN
10hwhy
<3068>
berkata
9rmayw
<559>
kepadaku
11yla
<413>
Kesudahannya
13Uqh
<7093>
telah
 
 
datang
12ab
<935>
atas
14la
<413>
umat-Ku
15yme
<5971>
Israel
16larvy
<3478>
Aku
 
 
tidak
17al
<3808>
akan
 
 
menyayangkan
20rwbe
<5674>
mereka
 
 
lagi
19dwe 18Pyowa
<5750> <3254>
 
21wl
<0>
3
Nyanyian-nyanyian
2twrys
<7892>
di
 
 
tempat suci
3lkyh
<1964>
akan
 
 
menjadi ratapan
1wlylyhw
<3213>
pada
 
 
hari
4Mwyb
<3117>
itu
5awhh
<1931>
firman
6Man
<5002>
Tuhan
7ynda
<136>
ALLAH
8hwhy
<3068>
Ada
 
 
begitu banyak
9br
<7227>
mayat
10rgph
<6297>
mereka
 
 
dilemparkan
13Kylsh
<7993>
ke mana-mana
12Mwqm 11lkb
<4725> <3605>
secara
 
 
diam-diam
14oh
<2013>
 
15P
<0>
4
Dengarkanlah
1wems
<8085>
ini
2taz
<2063>
hai kamu yang
 
 
menginjak-injak
3Mypash
<7602>
orang melarat
4Nwyba
<34>
dan
 
 
menghabisi
5tybslw
<7673>
orang-orang miskin
7Ura
<6041>
dan
 
 
lemah
6*yyne {ywne}
<6035>
di negeri
 
 
5
yang
 
 
berkata
1rmal
<559>
Kapankah
2ytm
<4970>
bulan baru
4sdxh
<2320>
akan
 
 
berlalu
3rbey
<5674>
supaya kita dapat
 
 
menjual
5hrybsnw
<7666>
gandum
6rbs
<7668>
dan kapan hari
 
 
Sabat
7tbshw
<7676>
berlalu supaya kita dapat

menawarkan
8hxtpnw
<6605>
terigu
9rb
<1250>
untuk dijual dengan

memperkecil
10Nyjqhl
<6994>
efa
11hpya
<374>
memperbesar
12lydghlw
<1431>
syikal
13lqs
<8255>
berlaku curang
14twelw
<5791>
dengan
 
 
neraca
15ynzam
<3976>
palsu
16hmrm
<4820>