Prev Chapter Zechariah 13 Next Chapter Show all verses
1
Pada
 
 
waktu
1Mwyb
<3117>
itu
2awhh
<1931>
akan
 
 
ada
3hyhy
<1961>
mata air
4rwqm
<4726>
yang
 
 
terbuka
5xtpn
<6605>
bagi
 
 
keturunan
6tybl
<1004>
Daud
7dywd
<1732>
dan
 
 
penduduk
8ybsylw
<3427>
Yerusalem
9Mlswry
<3389>
untuk
 
 
menghapus dosa
10tajxl
<2403>
dan
 
 
kecemaran
11hdnlw
<5079>
2
Pada
1hyhw
<1961>
waktu
2Mwyb
<3117>
itu
3awhh
<1931>
demikianlah
 
 
firman
4Man
<5002>
Tuhan
5hwhy
<3068>
semesta alam
6twabu
<6635>
Aku akan
 
 
melenyapkan
7tyrka
<3772>
 
8ta
<853>
nama-nama
9twms
<8034>
berhala
10Mybueh
<6091>
dari
11Nm
<4480>
negeri
12Urah
<776>
itu sehingga mereka
 
 
tidak
13alw
<3808>
mengingatnya
14wrkzy
<2142>
lagi
15dwe
<5750>
Aku
 
 
pun
16Mgw
<1571>
akan mengusir para
17ta
<853>
nabi
18Myaybnh
<5030>
dan
19taw
<853>
roh
20xwr
<7307>
kecemaran
21hamjh
<2932>
 
22rybea
<5674>
dari
23Nm
<4480>
negeri
24Urah
<776>
itu
 
 
3
 
1hyhw
<1961>
Apabila
2yk
<3588>
seseorang
4sya
<376>
bernubuat
3abny
<5012>
lagi
5dwe
<5750>
ayah
8wyba
<1>
dan
 
 
ibunya
9wmaw
<517>
yang telah
 
 
melahirkan
10wydly
<3205>
dia akan
 
 
berkata
6wrmaw
<559>
kepadanya
7wyla
<413>
Kamu
 
 
tidak
11al
<3808>
akan
 
 
hidup
12hyxt
<2421>
lagi
 
 
karena
13yk
<3588>
kamu
 
 
berdusta
14rqs
<8267>
demi
15trbd
<1696>
nama
16Msb
<8034>
TUHAN
17hwhy
<3068>
Ayah
19whyba
<1>
dan
 
 
ibunya
20wmaw
<517>
yang telah
 
 
melahirkan
21wydly
<3205>
dia akan
 
 
menikam
18whrqdw
<1856>
dia ketika dia
 
 
bernubuat
22wabnhb
<5012>
4
Pada
1hyhw
<1961>
waktu
2Mwyb
<3117>
itu
3awhh
<1931>
para
 
 
nabi
5Myaybnh
<5030>
akan
 
 
mendapat malu
4wsby
<954>
oleh karena
6sya
<376>
penglihatannya
7wnyzxm
<2384>
sebagai
 
 
nabi
8wtabnhb
<5012>
Mereka
 
 
tidak
9alw
<3808>
lagi
 
 
mengenakan
10wsbly
<3847>
jubah
11trda
<155>
berbulu
12rev
<8181>
untuk
13Neml
<4616>
berbohong
14sxk
<3584>
5
Namun mereka akan
 
 
berkata
1rmaw
<559>
Aku
4ykna
<595>
bukan
2al
<3808>
seorang
 
 
nabi
3aybn
<5030>
melainkan
 
 
aku
8ykna
<595>
seorang
5sya
<376>
penggarap
6dbe
<5647>
tanah
7hmda
<127>
karena
9yk
<3588>
tanah adalah
10Mda
<120>
harta kepunyaanku
11ynnqh
<7069>
sejak kecil
12yrwenm
<5271>