Prev Chapter Malachi 2 Next Chapter Show all verses
1
Sekarang
1htew
<6258>
hai para
 
 
Imam
5Mynhkh
<3548>
 
2Mkyla
<413>
perintah
3hwumh
<4687>
ini
4tazh
<2063>
adalah untuk kamu
 
 
2
Jika
1Ma
<518>
kamu
 
 
tidak
2al
<3808>
akan
 
 
mendengar
3wemst
<8085>
dan
 
 
jika
4Maw
<518>
kamu
 
 
tidak
5al
<3808>
akan
 
 
menaruhnya
6wmyvt
<7760>
dalam
7le
<5921>
hati
8bl
<3820>
untuk
 
 
memberikan
9ttl
<5414>
kemuliaan
10dwbk
<3519>
bagi
 
 
nama-Ku
11ymsl
<8034>
TUHAN
13hwhy
<3068>
semesta alam
14twabu
<6635>
berfirman
12rma
<559>
Aku akan
 
 
mengirim
15ytxlsw
<7971>
 
17ta 16Mkb
<853> <0>
kutuk
18hramh
<3994>
atas kamu dan Aku akan
 
 
mengutuk
19ytwraw
<779>
 
20ta
<853>
berkat-berkatmu
21Mkytwkrb
<1293>
bahkan
22Mgw
<1571>
Aku sudah
 
 
mengutuknya
23hytwra
<779>
karena
24yk
<3588>
kamu
 
 
tidak
25Mknya
<369>
menaruhnya
26Mymv
<7760>
dalam
27le
<5921>
hati
28bl
<3820>
3
Lihatlah
1ynnh
<2005>
Aku akan
 
 
menghardik
2reg
<1605>
 
4ta 3Mkl
<853> <0>
keturunanmu
5erzh
<2233>
dan akan
 
 
menghamburkan
6ytyrzw
<2219>
kotoran
7srp
<6569>
di
8le
<5921>
wajahmu
9Mkynp
<6440>
dan kamu akan
11Mkygx
<2282>
diangkut
12avnw
<5375>
bersama
 
 
kotoran
10srp
<6569>
 
13Mkta
<853>
itu
14wyla
<413>
4
Lalu kamu akan
 
 
mengetahui
1Mtedyw
<3045>
bahwa
2yk
<3588>
Aku telah
 
 
mengirim
3ytxls
<7971>
 
5ta 4Mkyla
<853> <413>
perintah
6hwumh
<4687>
ini
7tazh
<2063>
kepadamu supaya
8twyhl
<1961>
perjanjian-Ku
9ytyrb
<1285>
dengan
10ta
<854>
Lewi
11ywl
<3878>
tetap ada
 
 
TUHAN
13hwhy
<3068>
semesta alam
14twabu
<6635>
berfirman
12rma
<559>
5
Perjanjian-Ku
1ytyrb
<1285>
dengannya
3wta
<854>
adalah
2htyh
<1961>
kehidupan
4Myyxh
<2416>
dan
 
 
kedamaian
5Mwlshw
<7965>
dan Aku
 
 
memberikannya
6Mntaw
<5414>
kepadanya sebagai suatu
7wl
<0>
kengerian
8arwm
<4172>
sehingga ia
 
 
takut
9ynaryyw
<3372>
terhadap-Ku dan
 
 
gentar
12txn
<2865>
di hadapan
10ynpmw
<6440>
nama-Ku
11yms
<8034>
 
13awh
<1931>