Prev Chapter Malachi 4 Next Chapter Show all verses
1
Sebab
1yk
<3588>
lihatlah
2hnh
<2009>
hari
3Mwyh
<3117>
itu akan
 
 
datang
4ab
<935>
menyala-nyala
5reb
<1197>
seperti
 
 
perapian
6rwntk
<8574>
dan
7wyhw
<1961>
semua
8lk
<3605>
orang angkuh
9Mydz
<2086>
dan
 
 
semua
10lkw
<3605>
orang yang
 
 
melakukan
11hve
<6213>
kejahatan
12hesr
<7564>
akan menjadi
 
 
sekam
13sq
<7179>
 
15Mta
<853>
Hari
16Mwyh
<3117>
yang akan
 
 
datang
17abh
<935>
itu akan
 
 
membakar
14jhlw
<3857>
mereka
18rma
<559>
TUHAN
19hwhy
<3069>
semesta alam
20twabu
<6635>
berfirman
21rsa
<834>
tanpa
22al
<3808>
meninggalkan
23bzey
<5800>
 
24Mhl
<1992>
akar
25srs
<8328>
maupun
 
 
dahannya
26Pnew
<6057>
2
Namun untuk kamu yang
2Mkl
<0>
takut
3yary
<3373>
akan
 
 
nama-Ku
4yms
<8034>
matahari
5sms
<8121>
kebenaran
6hqdu
<6666>
akan
 
 
terbit
1hxrzw
<2224>
dengan
 
 
kesembuhan
7aprmw
<4832>
pada
 
 
sayap-sayapnya
8hypnkb
<3671>
Kemudian kamu akan
 
 
keluar
9Mtauyw
<3318>
dan
 
 
melompat-lompat
10Mtspw
<6335>
seperti
 
 
anak sapi
11ylgek
<5695>
yang lepas dari
 
 
kandang
12qbrm
<4770>
3
Lalu kamu akan
 
 
menginjak-injak
1Mtwoew
<6072>
orang-orang jahat
2Myesr
<7563>
karena
3yk
<3588>
mereka akan
 
 
menjadi
4wyhy
<1961>
abu
5rpa
<665>
di
 
 
bawah
6txt
<8478>
telapak
7twpk
<3709>
kakimu
8Mkylgr
<7272>
pada
 
 
hari
9Mwyb
<3117>
yang
10rsa
<834>
telah
 
 
Aku
11yna
<589>
siapkan
12hve
<6213>
itu
13rma
<559>
TUHAN
14hwhy
<3068>
semesta alam
15twabu
<6635>
berfirman
16P
<0>
4
Ingatlah
1wrkz
<2142>
akan
 
 
Taurat
2trwt
<8451>
Musa
3hsm
<4872>
hamba-Ku
4ydbe
<5650>
yang
5rsa
<834>
telah Aku
 
 
perintahkan
6ytywu
<6680>
kepadanya di
7wtwa
<853>
Gunung Horeb
8brxb
<2722>
untuk
9le
<5921>
seluruh
10lk
<3605>
Israel
11larvy
<3478>
yaitu
 
 
ketetapan-ketetapan
12Myqx
<2706>
dan
 
 
hukum-hukum
13Myjpsmw
<4941>
5
Lihatlah
1hnh
<2009>
Aku
2ykna
<595>
akan
 
 
mengutus
3xls
<7971>
Nabi
7aybnh
<5030>
 
5ta 4Mkl
<853> <0>
Elia
6hyla
<452>
kepadamu
 
 
sebelum
8ynpl
<6440>
kedatangan
9awb
<935>
hari
10Mwy
<3117>
TUHAN
11hwhy
<3068>
yang
 
 
besar
12lwdgh
<1419>
dan
 
 
dahsyat
13arwnhw
<3372>
itu