Prev Chapter Numbers 18 Next Chapter Show all verses
1
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Harun
4Nrha
<175>
Kamu
5hta
<859>
anak-anakmu
6Kynbw
<1121>
dan seluruh
7tybw
<1004>
sukumu
8Kyba
<1>
akan
9Kta
<854>
menanggung
10wavt
<5375>
segala
11ta
<853>
kesalahan
12Nwe
<5771>
terhadap
 
 
tempat kudus
13sdqmh
<4720>
Kamu
14htaw
<859>
dan
 
 
anak-anakmu
15Kynbw
<1121>
akan
16Kta
<854>
menanggung
17wavt
<5375>
 
18ta
<853>
kesalahan
19Nwe
<5771>
berkenaan dengan
 
 
keimamanmu
20Mktnhk
<3550>
2
Bawalah
2ta 1Mgw
<853> <1571>
saudara-saudaramu
3Kyxa
<251>
suku
4hjm
<4294>
Lewi
5ywl
<3878>
yakni
 
 
suku
6jbs
<7626>
bapamu
7Kyba
<1>
untuk
 
 
bergabung
10wwlyw
<3867>
 
8brqh
<7126>
denganmu
9Kta
<854>
dan
11Kyle
<5921>
melayanimu
12Kwtrsyw
<8334>
sementara
 
 
kamu
13htaw
<859>
dan
 
 
anak-anakmu
14Kynbw
<1121>
berada
 
 
di
15Kta
<854>
depan
16ynpl
<6440>
tenda
17lha
<168>
kesaksian
18tdeh
<5715>
3
Mereka harus bertanggung
 
 
jawab
2Ktrmsm 1wrmsw
<4931> <8104>
terhadap kamu dan
 
 
kewajiban
3trmsmw
<4931>
dalam
4lk
<3605>
tenda
5lhah
<168>
Hanya
6Ka
<389>
saja mereka
 
 
tidak
12al
<3808>
boleh
 
 
mendekati
7la
<413>
perlengkapan
8ylk
<3627>
tempat
 
 
kudus
9sdqh
<6944>
dan
10law
<413>
mazbah
11xbzmh
<4196>
supaya kamu dan mereka
13wbrqy
<7126>
jangan
14alw
<3808>
mati
15wtmy
<4191>
 
19Mta 18Mg 17Mh 16Mg
<859> <1571> <1992> <1571>
4
Mereka akan
 
 
bersama-sama
1wwlnw
<3867>
denganmu
2Kyle
<5921>
melakukan
3wrmsw
<8104>
 
4ta
<853>
pekerjaan
5trmsm
<4931>
dalam
 
 
tenda
6lha
<168>
pertemuan
7dewm
<4150>
untuk
 
 
semua
8lkl
<3605>
pelayanan
9tdbe
<5656>
di
 
 
tenda
10lhah
<168>
itu Akan tetapi
 
 
orang luar
11rzw
<2114>
tidak
12al
<3808>
boleh
 
 
mendekat
13brqy
<7126>
kepadamu
14Mkyla
<413>
5
Kamu harus
 
 
bertanggung jawab
1Mtrmsw
<8104>
terhadap
2ta
<853>
kewajiban
3trmsm
<4931>
di
 
 
tempat kudus
4sdqh
<6944>
dan
5taw
<853>
kewajiban
6trmsm
<4931>
pada
 
 
mazbah
7xbzmh
<4196>
supaya
12le
<5921>
umat
13ynb
<1121>
Israel
14larvy
<3478>
tidak
8alw
<3808>
lagi
10dwe
<5750>
menerima
9hyhy
<1961>
murka
11Puq
<7110>