Prev Chapter Numbers 28 Next Chapter Show all verses
1
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rbdyw
<1696>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
 
5rmal
<559>
2
Perintahkan
1wu
<6680>
ini kepada
2ta
<853>
umat
3ynb
<1121>
Israel
4larvy
<3478>
mereka harus memberikan
7ta 6Mhla 5trmaw
<853> <413> <559>
persembahan
8ynbrq
<7133>
pada-Ku berupa
 
 
roti
9ymxl
<3899>
dan
13wrmst
<8104>
persembahkanlah
14byrqhl
<7126>
 
15yl
<0>
pada waktunya
16wdewmb
<4150>
persembahan dengan api
10ysal
<801>
yang
 
 
harum
12yxxyn
<5207>
baunya
11xyr
<7381>
yang menyenangkan Aku
 
 
3
Katakanlah
1trmaw
<559>
kepada
 
 
mereka
2Mhl
<0>
inilah
3hz
<2088>
kurban dengan api
4hsah
<801>
yang
5rsa
<834>
harus kamu
 
 
persembahkan
6wbyrqt
<7126>
kepada
 
 
TUHAN
7hwhyl
<3068>
sebagai
 
 
kurban bakaran
14hle
<5930>
tetap
15dymt
<8548>
setiap
 
 
hari
13Mwyl
<3117>
dua
12Myns
<8147>
ekor
 
 
anak domba
8Myvbk
<3532>
jantan yang
 
 
berumur
9ynb
<1121>
setahun
10hns
<8141>
dan
 
 
tidak bercacat
11Mmymt
<8549>
4
 
1ta
<853>
Domba
2vbkh
<3532>
yang
 
 
satu
3dxa
<259>
harus kamu
 
 
persembahkan
4hvet
<6213>
pada
 
 
pagi hari
5rqbb
<1242>
dan
6taw
<853>
domba
7vbkh
<3532>
yang
 
 
kedua
8ynsh
<8145>
harus kamu
 
 
persembahkan
9hvet
<6213>
pada
10Nyb
<996>
sore hari
11Mybreh
<6153>
5
Berikan juga
 
 
kurban sajian
4hxnml
<4503>
sebanyak
 
 
1/10
1tyryvew
<6224>
efa
2hpyah
<374>
tepung halus
3tlo
<5560>
yang
 
 
dicampur
5hlwlb
<1101>
dengan
 
 
1/4
8teybr
<7243>
hin
9Nyhh
<1969>
minyak
6Nmsb
<8081>
tumbuk
7tytk
<3795>