Prev Chapter Numbers 30 Next Chapter Show all verses
1
Musa
2hsm
<4872>
berkata
1rbdyw
<1696>
kepada
3la
<413>
semua
 
 
pemimpin
4ysar
<7218>
suku
5twjmh
<4294>
 
6ynbl
<1121>
Israel
7larvy
<3478>
Demikianlah
11rsa 10rbdh 9hz 8rmal
<834> <1697> <2088> <559>
perintah
12hwu
<6680>
TUHAN
13hwhy
<3068>
2
jika
2yk
<3588>
seorang lelaki
1sya
<376>
bersumpah
4rdn 3rdy
<5088> <5087>
atau
6wa
<176>
berjanji
8hebs 7ebsh
<7621> <7650>
kepada
 
 
TUHAN
5hwhyl
<3069>
dia
12wspn 11le 10roa 9roal
<5315> <5921> <632> <631>
tidak boleh
13al
<3808>
melanggar
14lxy
<2490>
ucapannya
15wrbd
<1697>
dia harus
 
 
melakukan
19hvey
<6213>
semua
16lkk
<3605>
yang
 
 
diucapkannya
18wypm 17auyh
<6310> <3318>
3
Jika
2yk
<3588>
seorang
 
 
perempuan
1hsaw
<802>
mengikat suatu nazar
4rdn 3rdt
<5088> <5087>
kepada
 
 
TUHAN
5hwhyl
<3068>
pada
 
 
waktu masih gadis
10hyrenb
<5271>
dan masih tinggal di
7roa 6hroaw
<632> <631>
rumah
8tybb
<1004>
ayahnya
9hyba
<1>
4
dan
 
 
ayahnya
2hyba
<1>
mendengar
1emsw
<8085>
 
3ta
<853>
nazar
5hroaw 4hrdn
<632> <5088>
dan
6rsa
<834>
janji
7hroa
<631>
itu tetapi dia
9hspn 8le
<5315> <5921>
tidak mencegahnya
10syrxhw
<2790>
maka
13wmqw 12hyba 11hl
<6965> <1> <0>
segala
14lk
<3605>
 
16lkw
<3605>
nazar
17roa 15hyrdn
<632> <5088>
dan
18rsa
<834>
janjinya
19hroa
<631>
itu akan
21hspn 20le
<5315> <5921>
tetap berlaku
22Mwqy
<6965>
5
Akan tetapi
 
 
jika
1Maw
<518>
ayahnya
3hyba
<1>
tidak menyetujui
2aynh
<5106>
ketika dia
5Mwyb 4hta
<3117> <853>
mendengar
6wems
<8085>
 
7lk
<3605>
nazar
9hyroaw 8hyrdn
<632> <5088>
dan
10rsa
<834>
janji
11hroa
<631>
itu perempuan itu bebas dari nazar dan janjinya
15Mwqy 14al 13hspn 12le
<6965> <3808> <5315> <5921>
TUHAN
16hwhyw
<3068>
akan
 
 
mengampuninya
17xloy
<5545>
 
18hl
<0>
karena
19yk
<3588>
ayahnya
21hyba
<1>
telah
 
 
melarang
20aynh
<5106>
dia
22hta
<853>