Prev Chapter Numbers 36 Next Chapter Show all verses
1
Para
1wbrqyw
<7126>
kepala
2ysar
<7218>
keluarga
3twbah
<1>
dari
 
 
kaum
4txpsml
<4940>
keturunan
5ynb
<1121>
Gilead
6delg
<1568>
anak
7Nb
<1121>
Makhir
8rykm
<4353>
anak
9Nb
<1121>
Manasye
10hsnm
<4519>
salah satu
 
 
kaum
11txpsmm
<4940>
keturunan
12ynb
<1121>
Yusuf
13Powy
<3130>
datang dan
 
 
berbicara
14wrbdyw
<1696>
di
 
 
hadapan
15ynpl
<6440>
Musa
16hsm
<4872>
para
17ynplw
<6440>
pemimpin
18Myavnh
<5387>
kepala
19ysar
<7218>
suku
20twba
<1>
orang
21ynbl
<1121>
Israel
22larvy
<3478>
2
Mereka
 
 
berkata
1wrmayw
<559>
TUHAN
5hwhy
<3068>
telah
 
 
memerintahkan
4hwu
<6680>
 
2ta
<853>
tuan
3ynda
<113>
untuk
 
 
memberikan
6ttl
<5414>
 
7ta
<853>
tanah
8Urah
<776>
pusaka
9hlxnb
<5159>
kami dengan membuang
 
 
undi
10lrwgb
<1486>
Dan
 
 
TUHAN
15hwhyb
<3068>
telah
 
 
memerintahkan
14hwu
<6680>
kepada
12larvy 11ynbl
<3478> <1121>
tuan
13yndaw
<113>
bahwa
17ta
<853>
tanah pusaka
18tlxn
<5159>
milik
 
 
Zelafehad
19dxplu
<6765>
saudara
20wnyxa
<251>
kami
 
 
diberikan
16ttl
<5414>
kepada
 
 
anak-anaknya perempuan
21wytnbl
<1323>
3
Apabila anak Zelafehad tersebut
6larvy 5ynb
<3478> <1121>
menikah
7Mysnl 1wyhw
<802> <1961>
dengan
 
 
seorang
3ynbm 2dxal
<1121> <259>
dari
 
 
suku
4yjbs
<7626>
lain tentunya

tanah pusaka
9Ntlxn
<5159>
mereka akan
 
 
diambil
8hergnw
<1639>
dari
 
 
milik pusaka
10tlxnm
<5159>
bapa leluhur
11wnytba
<1>
kami lalu
 
 
ditambahkan
12Pownw
<3254>
pada
13le
<5921>
tanah pusaka
14tlxn
<5159>
suku
15hjmh
<4294>
yang
16rsa
<834>
akan
 
 
dimasukinya
17hnyyht
<1961>
sehingga
 
 
milik pusaka
20wntlxn
<5159>
yang
18Mhl
<0>
diundikan
19lrgmw
<1486>
kepada kami akan
 
 
berkurang
21ergy
<1639>
4
Pada tahun
2hyhy 1Maw
<1961> <518>
Yobel
3lbyh
<3104>
bagi
 
 
umat
4ynbl
<1121>
Israel
5larvy
<3478>
tanah pusaka
7Ntlxn
<5159>
milik perempuan itu akan
 
 
ditambahkan
6hpownw
<3254>
kepada
8le
<5921>
tanah
9tlxn
<5159>
dari
 
 
suku
10hjmh
<4294>
yang
11rsa
<834>
akan mereka
 
 
masuki
12hnyyht
<1961>
Sedangkan
13Mhl
<0>
tanah pusaka
18Ntlxn 14tlxnmw
<5159> <5159>
milik
15hjm
<4294>
leluhur
16wnytba
<1>
kami akan
 
 
berkurang
17ergy
<1639>
5
Lalu
 
 
Musa
2hsm
<4872>
memberikan perintah
1wuyw
<6680>
kepada
3ta
<853>
umat
4ynb
<1121>
Israel
5larvy
<3478>
sesuai
 
 
dengan
6le
<5921>
perintah
7yp
<6310>
TUHAN
8hwhy
<3068>

10Nk 9rmal
<3651> <559>
Orang-orang
11hjm
<4294>
dari
 
 
keturunan
12ynb
<1121>
Yusuf
13Powy
<3130>
ini
 
 
berkata
14Myrbd
<1696>
yang benar