Prev Chapter Numbers 6 Next Chapter Show all verses
1
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rbdyw
<1696>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
 
5rmal
<559>
2
Katakanlah
1rbd
<1696>
kepada
2la
<413>
umat
3ynb
<1121>
Israel
4larvy
<3478>
 
9hsa 8wa
<802> <176>
Apabila
10yk
<3588>

6Mhla 5trmaw
<413> <559>
seseorang
7sya
<376>
bernazar
12rdnl
<5087>
khusus
11alpy
<6381>
yaitu
 
 
nazar
13rdn
<5088>
seorang nazir
14ryzn
<5139>
untuk
 
 
mengabdikan
15ryzhl
<5144>
dirinya kepada
 
 
TUHAN
16hwhyl
<3069>
3
dia
 
 
tidak boleh minum
3ryzy
<5144>
anggur
1Nyym
<3196>
dan
 
 
minuman keras
4Umx 2rksw
<2558> <7941>
Dia
 
 
tidak boleh
8al
<3808>
meminum
9htsy
<8354>
yang
10lkw
<3605>
memabukkan
11trsm
<4952>
baik yang terbuat dari
 
 
anggur
5Nyy
<3196>
maupun
 
 
minuman keras
7rks
<7941>
keras
6Umxw
<2558>
lain Dia juga
 
 
tidak boleh
13al
<3808>
minum
14htsy
<8354>
air anggur
12Mybne
<6025>
dan
 
 
memakan
19lkay
<398>
buah anggur
15Mybnew
<6025>
baik yang
 
 
segar
16Myxl
<3892>
maupun
18al
<3808>
yang
 
 
dikeringkan
17Mysbyw
<3002>
4
Selama
1lk
<3605>
masa
2ymy
<3117>
pengabdian
3wrzn
<5145>
diri itu dia
 
 
tidak
12al
<3808>
boleh
 
 
makan
13lkay
<398>
sesuatu
4lkm
<3605>
yang
5rsa
<834>
dihasilkan
6hvey
<6213>
oleh
 
 
pohon
7Npgm
<1612>
anggur
8Nyyh
<3196>
bahkan sekalipun
 
 
hanya
10dew
<5704>
dari
 
 
biji
9Mynurxm
<2785>
atau
 
 
kulitnya
11gz
<2085>
5
Selama
1lk
<3605>
masa
2ymy
<3117>
nazarnya
3rdn
<5088>
itu dia
 
 
tidak boleh
6al
<3808>
 
4wrzn
<5145>
mencukur
7rbey 5ret
<5674> <8593>
 
8le
<5921>
rambutnya
9wsar
<7218>
Dia harus
 
 
kudus
16sdq
<6918>
sampai
10de
<5704>
masa
12Mmyh
<3117>
 
13rsa
<834>
pengabdiannya
14ryzy
<5144>
kepada
 
 
TUHAN
15hwhyl
<3068>
itu
 
 
berakhir
11talm
<4390>
Dia harus
 
 
membiarkan
17hyhy
<1961>
rambutnya
20rev 19erp
<8181> <6545>
tumbuh panjang
18ldg
<1431>
 
21wsar
<7218>