Prev Chapter Matthew 26 Next Chapter Show all verses
1
Ketika
3ote
<3753>
 
5o
<3588>
Yesus
6ihsouv
<2424>
 
1kai
<2532>
sudah
2egeneto
<1096>
menyelesaikan
4etelesen
<5055>
semua
7pantav
<3956>
 
8touv
<3588>
perkataan-perkataan
9logouv
<3056>
ini
10toutouv
<5128>
Ia
 
 
berkata
11eipen
<2036>
kepada
12toiv
<3588>
murid-murid-Nya
13mayhtaiv 14autou
<3101> <846>
2
Kamu
 
 
tahu
1oidate
<1492>
bahwa
2oti
<3754>
 
3meta
<3326>
dua
4duo
<1417>
hari
5hmerav
<2250>
lagi
6to
<3588>
Paskah
7pasca
<3957>
tiba
8ginetai
<1096>
dan
9kai
<2532>
 
10o
<3588>
Anak
11uiov
<5207>
 
12tou
<3588>
Manusia
13anyrwpou
<444>
akan
 
 
diserahkan
14paradidotai
<3860>
untuk
15eiv
<1519>
 
16to
<3588>
disalibkan
17staurwyhnai
<4717>
3
Kemudian
1tote
<5119>
para
3oi
<3588>
imam kepala
4arciereiv
<749>
dan
5kai
<2532>
 
6oi
<3588>
tua-tua
7presbuteroi
<4245>
 
8tou
<3588>
bangsa
9laou
<2992>
itu
 
 
dikumpulkan bersama
2sunhcyhsan
<4863>
di
10eiv
<1519>
 
11thn
<3588>
istana
12aulhn
<833>
 
13tou
<3588>
Imam Besar
14arcierewv
<749>
yang
15tou
<3588>
bernama
16legomenou
<3004>
Kayafas
17kaiafa
<2533>
4
Dan
1kai
<2532>
mereka
 
 
bersekongkol
2sunebouleusanto
<4823>
untuk
3ina
<2443>
menangkap
7krathswsin
<2902>
 
4ton
<3588>
Yesus
5ihsoun
<2424>
dengan
 
 
tipu daya
6dolw
<1388>
dan
8kai
<2532>
membunuh-Nya
9apokteinwsin
<615>
5
Akan tetapi
2de
<1161>
mereka
 
 
berkata
1elegon
<3004>
Jangan
3mh
<3361>
selama
4en
<1722>
 
5th
<3588>
perayaan
6eorth
<1859>
supaya
7ina
<2443>
jangan
8mh
<3361>
ada
 
 
kerusuhan
9yorubov
<2351>
 
10genhtai
<1096>
di antara
11en
<1722>
 
12tw
<3588>
orang banyak
13law
<2992>