Prev Chapter Matthew 8 Next Chapter Show all verses
1
Ketika Yesus

turun
1katabantov
<2597>
 
2de 3autou
<1161> <846>
dari
4apo
<575>
 
5tou
<3588>
bukit
6orouv
<3735>
itu kerumunan
 
 
orang
9ocloi
<3793>
banyak
10polloi
<4183>
mengikuti-Nya
7hkolouyhsan 8autw
<190> <846>
2
Dan
1kai
<2532>
lihat
2idou
<2400>
seorang yang
 
 
sakit kusta
3leprov
<3015>
datang
4proselywn
<4334>
kepada-Nya
6autw
<846> ==>
dan
 
 
sujud
5prosekunei
<4352>
di
 
 
hadapan-Nya dan
6autw
<== <846>
berkata
7legwn
<3004>
Tuan
8kurie
<2962>
kalau
9ean
<1437>
Engkau
 
 
mau
10yelhv
<2309>
Engkau
 
 
dapat
11dunasai
<1410>
menahirkanku
12me 13kayarisai
<3165> <2511>
3
Dan
1kai
<2532>
Yesus
 
 
mengulurkan
2ekteinav
<1614>
 
3thn
<3588>
tangan-Nya
4ceira 6autou
<5495> <846>
serta
 
 
menjamahnya
5hqato
<680>
kata-Nya
7legwn
<3004>
Aku
 
 
mau
8yelw
<2309>
tahirlah
9kayarisyhti
<2511>
 
10kai
<2532>
Saat itu juga
11euyewv
<2112>
ditahirkanlah
12ekayarisyh
<2511>
 
14h
<3588>
kusta
15lepra
<3014>
orang itu
13autou
<846>
4
Dan
1kai
<2532>
 
4o
<3588>
Yesus
5ihsouv
<2424>
berkata
2legei
<3004>
kepadanya
3autw
<846>
Perhatikanlah
6ora
<3708>
jangan kamu
 
 
menceritakan
8eiphv
<2036>
apa-apa
7mhdeni
<3367>
kepada seorang pun
 
 
tetapi
9alla
<235>
pergilah
10upage
<5217>
perlihatkanlah
 
 
perlihatkanlah
12deixon
<1166>
dirimu
11seauton
<4572>
kepada
13tw
<3588>
imam
14ierei
<2409>
dan
15kai
<2532>
persembahkanlah
16prosenegkon
<4374>
 
17to
<3588>
persembahan
18dwron
<1435>
yang
19o
<3739>
diperintahkan
20prosetaxen
<4367>
Musa
21mwushv
<3475>
sebagai
22eiv
<1519>
kesaksian
23marturion
<3142>
untuk
 
 
mereka
24autoiv
<846>
5
Ketika Yesus

masuk
1eiselyontov
<1525>
 
2de 3autou
<1161> <846>
ke
4eiv
<1519>
Kapernaum
5kafarnaoum
<2584>
seorang
 
 
perwira
8ekatontarcov
<1543>
datang
6proshlyen
<4334>
kepada-Nya
7autw
<846>
memohon
9parakalwn
<3870>
kepada-Nya
10auton
<846>