Prev Chapter Luke 17 Next Chapter Show all verses
1
Kemudian
2de
<1161>
Yesus
 
 
berkata
1eipen
<2036>
kepada
3prov
<4314>
para
4touv
<3588>
murid-Nya
5mayhtav 6autou
<3101> <846>
 
8estin 9tou 10ta
<1510> <3588> <3588>
Batu sandungan
11skandala
<4625>
pasti
7anendekton 12mh
<418> <3361>
akan ada
13elyein
<2064>
tetapi
14plhn
<4133>
celakalah
15ouai
<3759>
orang
16di
<1223>
yang
17ou
<3739>
menyebabkannya
18ercetai
<2064>
2
Lebih baik
1lusitelei
<3081>
sebuah
2autw 3ei
<846> <1487>
batu
4liyov
<3037>
kilangan
5mulikov
<3457>
diikatkan
6perikeitai
<4029>
pada
7peri
<4012>
 
8ton
<3588>
lehernya
9trachlon
<5137>
 
10autou
<846>
dan
11kai
<2532>
ia
 
 
dilemparkan
12erriptai
<4496>
ke dalam
13eiv
<1519>
 
14thn
<3588>
laut
15yalassan
<2281>
daripada
16h
<2228>
ia
17ina
<2443>
menjadi sandungan
18skandalish
<4624>
bagi
19twn
<3588>
anak-anak kecil
20mikrwn
<3398>
ini
21toutwn
<5130>
 
22ena
<1520>
3
Waspadalah
1prosecete
<4337>
 
2eautoiv
<1438>
Jika
3ean
<1437>
 
5o
<3588>
saudaramu
6adelfov
<80>
berbuat dosa
4amarth
<264>
terhadap
 
 
kamu
7sou
<4675>
tegurlah
8epitimhson
<2008>
dia
9autw
<846>
 
10kai
<2532>
jika
11ean
<1437>
ia menyesali
 
 
dosanya
12metanohsh
<3340>
ampunilah
13afev
<863>
dia
14autw
<846>
4
Bahkan
1kai
<2532>
jika
2ean
<1437>
ia
 
 
berdosa
6amarthsh
<264>
terhadap
7eiv
<1519>
kamu
8se
<4571>
sebanyak
 
 
tujuh kali
3eptakiv
<2034>
dalam
4thv
<3588>
satu hari
5hmerav
<2250>
dan
9kai
<2532>
kembali
11epistreqh
<1994>
kepadamu
12prov 13se
<4314> <4571>
tujuh kali
10eptakiv
<2034>
sambil
 
 
berkata
14legwn
<3004>
Aku
 
 
menyesal
15metanow
<3340>
ampunilah
16afhseiv
<863>
dia
17autw
<846>
5
 
1kai
<2532>
Kata
2eipan
<3004>
 
3oi
<3588>
rasul-rasul
4apostoloi
<652>
itu kepada
5tw
<3588>
Tuhan
6kuriw
<2962>
Tambahkanlah
7prosyev
<4369>
iman
9pistin
<4102>
kami
8hmin
<2254>