Prev Chapter 1 Corinthians 8 Next Chapter Show all verses
1
Sekarang mengenai
1peri 2de 3twn
<4012> <1161> <3588>
daging-daging yang dipersembahkan kepada berhala-berhala
4eidwloyutwn
<1494>
Kita
 
 
tahu
5oidamen
<1492>
bahwa
6oti
<3754>
kita
 
 
semua
7pantev
<3956>
mempunyai
9ecomen
<2192>
pengetahuan
8gnwsin
<1108>
 
10h
<3588>
Pengetahuan
11gnwsiv
<1108>
membuat
 
 
sombong
12fusioi
<5448>
 
13h
<3588>
tetapi
14de
<1161>
kasih
15agaph
<26>
membangun
16oikodomei
<3618>
2
Jika
1ei
<1487>
ada orang
2tiv
<5100>
yang
 
 
mengira
3dokei
<1380>
bahwa ia
 
 
tahu
4egnwkenai
<1097>
sesuatu
5ti
<5100>
ia
 
 
belum
6oupw
<3768>
mengetahui
7egnw
<1097>
yang
8kaywv
<2531>
seharusnya
9dei
<1163>
ia
 
 
tahu
10gnwnai
<1097>
3
Namun
2de
<1161>
jika
1ei
<1487>
seseorang
3tiv
<5100>
mengasihi
4agapa
<25>
 
5ton
<3588>
Allah
6yeon
<2316>
ia
7outov
<3778>
dikenal
8egnwstai
<1097>
oleh
9up
<5259>
Allah
10autou
<846>
4
Karena itu
4oun
<3767>
tentang
1peri
<4012>
 
2thv
<3588>
makanan
3brwsewv
<1035>
 
5twn
<3588>
daging-daging yang dipersembahkan kepada berhala
6eidwloyutwn
<1494>
kita
 
 
tahu
7oidamen
<1492>
bahwa
8oti
<3754>
tidak
9ouden
<3762>
ada
 
 
berhala
10eidwlon
<1497>
di
11en
<1722>
dunia
12kosmw
<2889>
ini
14oti
<3754>
dan
13kai
<2532>
tidak ada
15oudeiv
<3762>
Allah
16yeov
<2316>
kecuali
17ei 18mh
<1487> <3361>
Dia
 
 
satu-satunya
19eiv
<1520>
5
Namun
1kai
<2532>
 
2gar
<1063>
kalaupun
3eiper
<1512>
ada
4eisin
<1510>
yang
 
 
disebut
5legomenoi
<3004>
allah-allah
6yeoi
<2316>
baik
7eite
<1535>
di
8en
<1722>
surga
9ouranw
<3772>
maupun
10eite
<1535>
di
11epi
<1909>
bumi
12ghv
<1093>
sebagaimana
13wsper
<5618>
ada
14eisin
<1510>
banyak
16polloi
<4183>
allah
15yeoi
<2316>
dan
17kai
<2532>
ada
 
 
banyak
19polloi
<4183>
tuhan
18kurioi
<2962>