Prev Chapter Judges 1 Next Chapter Show all verses
1
 
1yhyw
<1961>
Setelah
2yrxa
<310>
kematian
3twm
<4194>
Yosua
4eswhy
<3091>
orang-orang
6ynb
<1121>
Israel
7larvy
<3478>
bertanya
5wlasyw
<7592>
kepada
 
 
TUHAN
8hwhyb
<3068>
 
9rmal
<559>
Siapakah
10ym
<4310>
di antara kami yang harus
 
 
maju
11hley
<5927>
lebih dahulu
15hlxtb
<8462>
menghadapi
13la 12wnl
<413> <0>
orang Kanaan
14ynenkh
<3669>
untuk
 
 
berperang
16Mxlhl
<3898>
melawan
 
 
mereka
17wb
<0>
2
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rmayw
<559>
Suku
 
 
Yehuda
3hdwhy
<3063>
akan
 
 
maju
4hley
<5927>
Lihatlah
5hnh
<2009>
Aku
 
 
menyerahkan
6yttn
<5414>
 
7ta
<853>
negeri
8Urah
<776>
itu ke dalam
 
 
tangannya
9wdyb
<3027>
3
Kemudian
 
 
Yehuda
2hdwhy
<3063>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
 
 
Simeon
3Nwemsl
<8095>
saudaranya
4wyxa
<251>
Majulah
5hle
<5927>
denganku
6yta
<854>
ke bagian yang
 
 
diundikan
7ylrwgb
<1486>
kepadaku dan kita
 
 
berperang
8hmxlnw
<3898>
melawan
 
 
orang Kanaan
9ynenkb
<3669>
Dan
 
 
aku
12yna
<589>
pun
11Mg
<1571>
akan
 
 
maju
10ytklhw
<1980>
bersamamu
13Kta
<854>
ke dalam bagian yang
 
 
diundikan
14Klrwgb
<1486>
kepadamu Lalu
 
 
Simeon
17Nwems
<8095>
pun
 
 
maju
15Klyw
<1980>
bersama
16wta
<854>
dia
 
 
4
Suku
 
 
Yehuda
2hdwhy
<3063>
maju
1leyw
<5927>
lalu
 
 
TUHAN
4hwhy
<3068>
menyerahkan
3Ntyw
<5414>
 
5ta
<853>
orang Kanaan
6ynenkh
<3669>
dan
 
 
orang Feris
7yzrphw
<6522>
ke dalam
 
 
tangan
8Mdyb
<3027>
mereka Mereka
 
 
mengalahkan
9Mwkyw
<5221>
sepuluh
11trve
<6235>
ribu
12Mypla
<505>
orang
13sya
<376>
di
 
 
Bezek
10qzbb
<966>
5
Mereka
 
 
menjumpai
1waumyw
<4672>
 
3ynda 2ta
<0> <853>
Adoni-Bezek
4qzb
<137>
di
 
 
Bezek
5qzbb
<966>
dan
 
 
berperang
6wmxlyw
<3898>
melawan dia lalu
7wb
<0>
mengalahkan
8wkyw
<5221>
 
9ta
<853>
orang Kanaan
10ynenkh
<3669>
dan
11taw
<853>
orang Feris
12yzrph
<6522>