Prev Chapter Judges 17 Next Chapter Show all verses
1
Ada
1yhyw
<1961>
seorang
2sya
<376>
laki-laki dari
 
 
Pegunungan
3rhm
<2022>
Efraim
4Myrpa
<669>
bernama
5wmsw
<8034>
Mikha
6whykym
<4319>
2
Dia
 
 
berkata
1rmayw
<559>
kepada
 
 
ibunya
2wmal
<517>
Ada
 
 
1.100
4hamw 3Pla
<3967> <505>
uang
 
 
perak
5Pokh
<3701>
yang
6rsa
<834>
diambil
7xql
<3947>
darimu sampai-sampai
8Kl
<0>
engkau
9*taw {ytaw}
<859>
mengucapkan
 
 
kutuk
10tyla
<422>
di
12trma 11Mgw
<559> <1571>
telingaku
13ynzab
<241>
sesungguhnya
14hnh
<2009>
uang
15Pokh
<3701>
itu ada padaku
16yta
<854>
Akulah
17yna
<589>
yang
 
 
mengambilnya
18wytxql
<3947>
Ibunya
20wma
<517>
berkata
19rmatw
<559>
Diberkatilah
21Kwrb
<1288>
anakku
22ynb
<1121>
oleh
 
 
TUHAN
23hwhyl
<3068>
3
Lalu dia
 
 
mengembalikan
1bsyw
<7725>
 
2ta
<853>
1.100
4hamw 3Pla
<3967> <505>
uang
 
 
perak
5Pokh
<3701>
itu kepada
 
 
ibunya
6wmal
<517>
Lalu
 
 
ibunya
8wma
<517>
berkata
7rmatw
<559>
Aku mau
 
 
menguduskan
9sdqh
<6942>
uang
10ytsdqh
<6942>
 
11ta
<853>
perak
12Pokh
<3701>
itu bagi
 
 
TUHAN
13hwhyl
<3068>
aku menyerahkannya
 
 
kepada
14ydym
<3027>
anakku
15ynbl
<1121>
untuk
 
 
dibuat
16twvel
<6213>
patung pahatan
17lop
<6459>
dan
 
 
patung tuangan
18hkomw
<4541>
Sekarang
19htew
<6258>
aku
 
 
kembalikan
20wnbysa
<7725>
uang itu
 
 
kepadamu
21Kl
<0>
4
Akan tetapi dia
 
 
mengembalikan
1bsyw
<7725>
 
2ta
<853>
uang perak
3Pokh
<3701>
itu kepada
 
 
ibunya
4wmal
<517>
Lalu
 
 
perempuan
6wma
<517>
itu
 
 
mengambil
5xqtw
<3947>
200
7Mytam
<3967>
uang perak
8Pok
<3701>
dan
 
 
memberikannya
9whnttw
<5414>
kepada
 
 
tukang perak
10Prwul
<6884>
yang
 
 
membuat
11whveyw
<6213>
patung pahatan
12lop
<6459>
dan
 
 
patung tuangan
13hkomw
<4541>
dari uang itu Dia meletakkan semuanya itu di
14yhyw
<1961>
rumah
15tybb
<1004>
Mikha
16whykym
<4319>
5
 
1syahw
<376>
Mikha
2hkym
<4318>
ini
 
 
memiliki
3wl
<0>
kuil untuk berhalanya
5Myhla 4tyb
<430> <1004>
Dia
 
 
membuat
6veyw
<6213>
baju efod
7dwpa
<646>
dan
 
 
terafim
8Myprtw
<8655>
lalu
10ta
<853>
menahbiskan
11dy 9almyw
<3027> <4390>
salah
 
 
seorang
12dxa
<259>
anak laki-lakinya
13wynbm
<1121>
untuk
 
 
menjadi
14yhyw
<1961>
 
15wl
<0>
imam
16Nhkl
<3548>